Forskning på depression

Depression är den vanligaste psykiatriska diagnosen i Sverige och drabbar var tionde man och var femte kvinna någon gång under livet. Mellan 15 och 30 procent drabbas av svårbehandlad depression, vilket innebär att de inte blivit hjälpta efter de två första behandlingsförsöken.

Ketamin kan ge effekt

Narkosmedlet ketamin har i låga doser visat snabb effekt mot svårbehandlad depression. Nu rapporterar forskare vid Karolinska Institutet att de har identifierat en viktig måltavla för läkemedlet – en specifik mottagare för serotonin i hjärnan. Fynden, som publicerats i Translational Psychiatry, ger hopp om nya, effektiva depressionsläkemedel.

Studier

Ketamin kan ge snabb effekt mot svårbehandlad depression.

Forskare

  • Johan Lundberg, forskargruppsledare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och sektionschef Sektionen för affektiva sjukdomar, Norra Stockholms psykiatri. 
  • Mikael Tiger, forskare vid Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och överläkare Mottagning för affektiva sjukdomar II.