Till dig som söker sommarvikariat

Vi vill här kortfattat beskriva vad det innebär att sommarvikariera hos oss.

Anställningstid och placering

I första hand är vi intresserade av underläkare som kan arbeta en sammanhängande period om minst åtta veckor och som är flexibla vad gäller placering och tidsperiod.
Enligt gällande behörighetsregler kan förordnande som vikarierande läkare och
anställningsbevis inte utfärdas förrän samtliga poäng till och med termin nio är godkända.

Observera att löfte om anställning alltså inte är giltigt förrän vi fått in LADOC-dokumentationen från er samt utdrag ur belastningsregistret vilket vår personalavdelning begär ut.

Alla sommarvikarier blir placerade på våra vårdavdelningar på S:t Görans sjukhusområde. Inför din anställning får du information om din placering och vi eftersträvar att den blir så sammanhängande som möjligt.

Handledning

Handledning av god kvalitet är en självklarhet.

Jourer

Jourtjänstgöring ingår inte i tjänsten.

Placeringsschema

Placeringsschemat uppdateras kontinuerligt så det är viktigt att ni, under er tjänstgöring, regelbundet kontrollerar era placeringar.

Undervisning

Vi har AT-seminarier en gång i veckan under sommaren, där ni är välkomna att vara med när arbetssituationen så medger (överläkaren avgör).

Ansökan

Vi som handlägger årets ansökningar är underläkarchef Michael Rangne och administratör patricia.jansson@regionstockholm.se

Skicka ansökan med kortfattad CV till patricia.jansson@regionstockholm.se med kopia till  michael.rangne@regionstockholm.se.

Anställningsintervju

Vi kommer senast i november att återkomma med besked om du kommer att kallas till anställningsintervju eller ej. Om du blir kallad till anställningsintervju vill vi att du tar med två vidtalade referenser.

Välkommen med din ansökan!