ST läkare i allmänmedicin som vill randa sig vid Norra Stockholms psykiatri

Information till dig som är ST-läkare i allmänmedicin och överväger sidoutbildning vid Norra Stockholms psykiatri.

Vi tar gärna emot er för sidoutbildning. Här får du som funderar på tjänstgöring hos oss grundläggande information.

Efterfrågan på platser är hög, så ibland behöver vi ställa aspiranter i kö. Emellanåt ställer redan inplanerade ST-läkare in sin sidoutbildning, vilket gör att vi ibland kan få lediga utrymmen på kort varsel.

Vi har ett betydande antal öppenvårdsmottagningar, belägna vid Alviks Torg (nära Alviks tunnelbanestation) och Atlasgården (nära S:t Eriksplan). Vi har fyra psykosavdelningar, fyra allmänpsykiatriska avdelningar, en äldrepsykiatrisk avdelning samt en länsövergripande akutenhet med 14 övernattningsplatser.

Det vanligaste önskemålet är en placering vid en allmänpsykiatrisk mottagning. Detta förutsätter en tjänstgöringsperiod på motsvarande minst tre månader heltid. Kommer man en längre period än så kan man välja om man vill göra hela perioden på mottagningen eller om man vill göra den ”överskjutande” tiden inom slutenvården alternativt på klinikens psykiatriska akutmottagning.

Varje mottagning har en spetskompetens som framgår av mottagningens namn. Denna spetskompetens innebär inte att mottagningen endast har patienter med just denna problematik - samtliga mottagningar tar även emot rikligt med "vanliga" allmänpsykiatriska patienter. Spetskompetensen används bland annat konsultativt för att stödja övriga mottagningar i att hjälpa patienter med denna problematik på plats. Mottagningarna har goda möjligheter att selektera lämpliga patienter för ST-läkare i allmänmedicin. Du kommer att få träffa en blandning av på allmänmedicinska mottagningar vanligt förekommande patienter, således behöver du inte vara orolig för att
få enbart "specialpatienter" på den mottagning där du tjänstgör.

Vi bokar in er till vår öppenvård men inte till någon specifik mottagning. I takt med att tjänstgöringen närmar sig kommer vi att fördela er till de för tillfället lämpligaste mottagningarna. Detta styrs bland annat av tillgängliga lokaler, bemanning, patienttillgång och möjligheterna att ge god handledning. Du får naturligtvis gärna framföra önskemål om både geografisk lokalisation och om mottagningens spetskompetens, men några löften i förväg om en viss mottagning kan vi alltså vanligen inte ge. God handledning garanteras
självklart oavsett mottagning.

Vi behöver en formell ST-överenskommelse (STÖK) senast tre månader före starten. Vi är tacksamma om du ser till att detta ordnas så att vi slipper jaga STÖKar. I denna ska framgå alla kända faktorer som vi kan behöva beakta vid schemaläggningen, som t ex utbildningar, semesterönskemål, deltidstjänstgöring, graviditet och liknande. Vi inser att
det naturligtvis kan tillkomma ytterligare frånvaro även senare och är då tacksamma för så tidig information som möjligt - ju tidigare vi får dina önskemål desto större chans har vi att beakta dem.

Utöver att skriva in känd frånvaro i STÖKen vill vi att ni även meddelar oss per mail i så god tid som möjligt för att öka våra möjligheter att bevilja önskad frånvaro.

Har vi per e-post överenskommit om sidoutbildning en viss tid reserverar vi det utrymmet i schemat. Det innebär att om du ändrar dig och inte avser komma så behöver du snarast möjligt meddela oss. Utebliven STÖK räcker alltså inte som avbokning.

Vid frånvaro för utbildning, semester eller annat beslutar vid mottagningsplacering i praktiken respektive enhetschef, även om det är klinikens underläkarchef som formellt fastställer ledigheten. Du som tjänstgör i slutenvården vänder dig direkt till underläkarchefen med din förfrågan, men vi ber att du när så är praktiskt möjligt först frågar berörd överläkare hur hen ställer sig till önskemålet och förmedlar dennes uppfattning i din förfrågan. Beträffande ledighet för utbildning förutsätter vi att ni själva
först förankrat önskemålet med er studierektor.

Jourtjänstgöring utanför kontorstid ingår inte i tjänstgöringen.

Information till nya utbildningsläkare om att arbeta vid Norra Stockholms psykiatri hittar du här. Vi ser gärna att du tar del av den senast i samband med starten. 

Har du frågor är du naturligtvis hjärtligt välkommen att kontakta någon av oss för ytterligare information och samråd.


Välkommen till oss!


Michael Rangne, underläkarchef, michael.rangne@regionstockholm.se, 08-123 492 76
Alenka Pålsved, personaladministratör, alenka.palsved@regionstockholm.se, 08-123 492 72