Enhetschef till avdelning 51, Norra Stockholms psykiatri

Avdelning 51 tillhör sektionen för ångestsjukdomar och har 17 vårdplatser. Avdelningen finns på S:t Görans sjukhusområde och tillhör Norra Stockholms psykiatri.