Utbildning

På Norra Stockholms psykiatri bedrivs utbildning på grund- och vidareutbildningsnivå för flera yrkesgrupper.

Bland annat är psykiatriavsnittet på läkarprogrammet en mycket uppskattad kurs som anordnas inom Norra Stockholms psykatri. En av våra avdelningar är en så kallad klinisk undervisningsavdelning, KUA, där sjuksköterskestuderande får möjlighet att i en verklig yrkessituation under trygga förhållanden träna sig i sin kommande yrkesroll.

Norra Stockholms psykiatri anordnar också ett stort antal kurser och utbildningar som led i en kontinuerlig kompetensutveckling.