AT-utbildning

Norra Stockholms psykiatri tar emot AT-läkare från Capio S:t Görans sjukhus för tre månaders psykiatritjänstgöring. AT-tjänsterna utannonseras och tillsätts av Capio S:t Görans sjukhus.

Tjänstgöringen sker vid Norra Stockholms psykiatri med avdelningar på S:t Görans sjukhusområde. Tre introduktionsdagar inleder tjänstgöringen inom Norra Stockholms psykiatri. Därefter försöker vi arrangera ett seminarium i veckan om relevanta ämnen.

Kontinuerlig klinisk handledning ingår, och för den som önskar det ordnas även en personlig handledare. Placeringarna utgörs i normalfallet av en längre placering på en psykiatrisk vårdavdelning, samt 3-4 veckors akuttjänstgöring dagtid. Jourtjänstgöring kväll/helg/natt ingår för närvarande inte i tjänstgöringen.

Tidigare erfarenhet av psykiatri ger möjlighet till anpassad tjänstgöring. Under placeringen ingår en veckas askultation på Beroendecentrum Stockholms akutmottagning och avdelningar på S:t Görans sjukhusområde.

Läs mer om våra underläkartjänster >>