ST-utbildning

Norra Stockholms psykiatri är en utbildningsklinik med utmärkta möjligheter att ge god utbildning, regelbunden handledning och ett stimulerande arbete för ST-läkare.

ST-utbildningens upplägg och innehåll följer Socialstyrelsens målbeskrivningar. Utbildningen tar minst fem år och sker vid Norra Stockholms psykiatris avdelningar på S:t Görans sjukhusområde samt på våra öppenvårdsmottagningar. Ett och ett halvt år av utbildningen utgörs av sidoutbildning inom medicin, neurologi, beroendevård samt BUP. Tjänstgöring vid äldrepsykiatrisk enhet och rättspsykiatrisk enhet kan också ingå.

En preliminär utbildnings- och tjänstgöringsplan upprättas vid ett möte mellan ST-läkaren, huvudhandledare och studierektor. Klinisk handledning och kunskapskontroll ingår vid varje placering. Utvärdering av ST-läkarnas tjänstgöring sker fortlöpande.

För att uppnå målen för utbildningen ingår kurser och utbildningstillfällen inklusive cirka ett och ett halvt år års grundläggande psykoterapiutbildning på deltid. ST-läkaren ska också under sin utbildning skriva ett individuellt arbete enligt vetenskapliga principer.

Läs mer våra underläkartjänster >>