Rehabiliteringskoordinator sökes till psykiatrisk mottagning, S:t Eriksplan


Beskrivning

Vi är två öppenvårdsmottagningar inom Norra Stockholm psykiatri (NSP) belägna centralt vid S:t Eriksplan. Mottagningarna har uppdraget att utreda neuropsykiatriska tillstånd (adhd och autism) samt behandla adhd med allmänpsykiatrisk samsjuklighet. Vi erbjuder läkemedelsbehandling för adhd samt ett brett utbud av psykoterapeutiska gruppbehandlingar, psykopedagogiska insatser och arbetsterapeutiska interventioner.

Arbetet på våra mottagningar är engagerande och omväxlande. Våra behandlingsteam samarbetar multidisciplinärt och bemannas av arbetsterapeuter, kuratorer, läkare, sjuksköterskor, psykologer samt rehabkoordinator. Vi har ett strukturerat arbetssätt med tydliga rutiner.

Arbetsuppgifter

Inom psykiatrisk öppenvård ska du verka i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen och för att underlätta patientens återgång till arbete tillsammans med sjukskrivande läkare och övriga hälsoprofessioner.

Rehabiliteringskoordinatorn har ansvar för att vara rådgivare och kunskapsförmedlare, kontaktperson och samarbetspartner till andra aktörer samt kontaktperson eller stöd till patienter med risk för sjukskrivning och i sjukskrivning.

Du har både en intern och extern roll i samverkan, t.ex. verka för tidig kontakt inom vården, möjliggöra tidig extern samverkan och samarbete runt individen med andra aktörer såsom arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunen. 

Rollen som rehabiliteringskoordinator innebär att: 

  • Tidigt identifiera patienter i behov av samordnade åtgärder för att undvika eller minska sjukskrivning  
  • Stödja och motivera patienten med syfte att återgå i arbete  
  • Kartlägga patientens aktivitetsförmåga till arbete och arbetets krav  
  • Identifiera och koordinera vård och rehabiliteringsinsatser i samråd med behandlande läkare och övriga hälsoprofessioner   
  • Medverka till en individuell vårdplan för behandling och återgång i arbete   Kvalifikationer

Legitimerad hälso- och sjukvårdsprofession (Leg. sjuksköterska, leg. fysioterapeut, leg. arbetsterapeut) eller auktoriserad socionom.  

Du ska ha flerårig erfarenhet av psykiatrisk vård och av samverkan med andra aktörer. Du bör ha MI-kompetens, och det är önskvärt om du har kännedom om försäkringsmedicin.Villkor

Tillsvidareanställning på 100 %.

Registerutdrag tillämpas före beslut om anställning.

Information om tjänsten lämnas av

Enhetschef Holger Thomas, Mottagning för adhd I vid S:t Eriksplan
holger.thomas@regionstockholm.se 

Enhetschef Margareta Lundh, Mottagning för adhd II vid S:t Eriksplan
margareta.lund@regionstockholm.se 

Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
- tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
- ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
- krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.

Norra Stockholms psykiatri, NSP, är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Vi erbjuder specialiserad psykiatrisk öppen- och heldygnsvård för Stockholms läns invånare. Till kliniken hör också en länsövergripande psykiatrisk akutmottagning.

Kliniken är organiserad i sektioner och har ett flertal högspecialiserade enheter med inriktning på områdena; affektiva sjukdomar, ångestsjukdomar, psykossjukdomar, adhd och äldrepsykiatri. Vi finns på S:t Eriksplan, Serafen, Alvik och på S:t Görans sjukhusområde.

Vi är en välbemannad universitetsklinik med goda forsknings- och utbildningsmöjligheter med cirka 900 medarbetare. Hos oss arbetar vi aktivt för en jämn könsfördelning och med mångfalds-, HBTQ- och jämställdhetsfrågor, eftersom vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling. Kliniken är en välkomnande arbetsplats, där vi gärna ser en spridning i både etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.

Läs mer om oss på www.norrastockholmspsykiatri.se

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddad identitet. Om du har skyddad identitet ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om Region Stockholm på regionstockholm.se