Till dig som är nyanställd

Välkommen till ditt nya arbete inom Norra Stockholms psykiatri. Här hittar du information om vår verksamhet och våra rutiner som är bra att känna till för att underlätta ditt arbete.

Norra Stockholms psykiatri ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, som är en vårdgivare inom Stockholms läns landsting med uppdrag att utveckla och ge vård nära patienten. Kliniken har god bemanning och hög tillgänglighet. Vår verksamhet är indelad i sex sektioner och det finns ett gott samarbete mellan öppen- och heldygnsvård, läs mer här.

Förmåner

Kliniken har omkring 920 medarbetare som har möjlighet att delta i utvecklande föreläsningar och olika forskningsprogram. Som anställd vid Norra Stockholms psykiatri får du även flexibla arbetstider, individuell lönesättning, generöst friskvårdsbidrag och friskvårdstid, fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet samt avtalsförmåner och försäkringar.

Värdegrund och personalpolicy

Vår värdegrund inom SLSO består av tre grundläggande värderingar:

  • Patientens fokus
  • Allas lika värde
  • Arbetsglädje

Inom NSP arbetar vi aktivt för att ha ett trivsamt arbetsklimat. Nedan kan du läsa klinikens gemensamma ansvar och den personalpolicy som finns inom SLL.

Att förbereda innan du börjar din anställning

Alla löner betalas ut via Swedbank. För att få lön utbetald måste du därför anmäla ditt bankkonto till Swedbank. Om redan arbetar inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, och anmält ditt konto behöver du inte göra det igen. 

Läs även igenom riktlinjerna för bisyssla, det vill säga alla tillfälliga eller fasta sysslor vid sidan av anställningen som inte hör till privatlivet. Fyll sedan i blanketten och lämna den till din chef vid första anställningsdagen. Har du en bisyssla som du är osäker på om den skulle godkännas eller inte, kontakta din chef snarast.

Annat du behöver känna till

Du kommer att gå igenom ett introduktionsprogram på plats. Då får du även mer information om din anställning, dina förmåner och klinikens och din enhets lokala rutiner.

Vi önskar dig varmt välkommen till Norra Stockholms psykiatri och hoppas att vi ska trivas med varandra.