PAM-enheten

Tilliten viktig i mötet med PAM-enheten

Öppenhet och trygghet, och delaktighet i sin vård. Det var det samlade omdömet från fjorton patienter som intervjuats efter sitt möte med PAM-enheten. Personalens psykiatriska specialistkompetens var en viktig faktor för upplevelsen av ömsesidigt förtroende.

Känslan av tillit bidrog till att patienterna upplevde att de deltog aktivt i att fatta beslut om sin vård, utan oro för att bli avfärdade eller ignorerade.

Läs mer om studien här.

Fakta PAM-enheten

PAM står för Psykiatrisk Akut Mobilitet. Uppdraget är att göra akutpsykiatriska bedömningar och insatser utanför sjukhusmiljön, framför allt vid akut risk för suicid. Enheten kan larmas via SOS Alarm alla dagar klockan 14-02,

PAM-enheten startades som ett projekt i april 2015 för att möta behovet av akut mobil psykiatrisk vård. Sedan 2017 ingår PAM-enheten som en del av den prehospitala akutsjukvården. Driften sker i samarbete mellan Norra Stockholms psykiatri, AISAB och SLSO.

Publicerad 2020-02-17