Skriv ut den här sidan

Avdelning 24

Avdelning 24 utreder och behandlar patienter mellan 18-65 år i första hand med ångestrelaterade- och depressiva tillstånd där samsjuklighet är vanligt. Vi behandlar även patienter med personlighetsrelaterade tillstånd som till exempel emotionellt instabil personlighetsstörning och neuropsykiatrisk problematik.

Våra patienter har huvudsakligen sin öppenvårdskontakt på Mottagning för unga vuxna, S:t Eriksplan, Mottagning för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, Alvik eller Mottagning för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, S:t Eriksplan.