Avdelning 24

Avdelning 24 utreder och behandlar patienter mellan 18-65 år i första hand med ångestrelaterade- och depressiva tillstånd där samsjuklighet är vanligt.

Vi behandlar även patienter med personlighetsrelaterade tillstånd som till exempel emotionellt instabil personlighetsstörning och neuropsykiatrisk problematik.

Våra patienter har huvudsakligen sin öppenvårdskontakt på Mottagning för unga vuxna, S:t Eriksplan, Mottagning för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, Alvik eller Mottagning för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, S:t Eriksplan.

Kontakta avdelning 24

Besökstider
Alla dagar: 15.00-19.00

Telefon
08-123 491 24

Adress
S:t Göransplan 4
S:t Görans sjukhus
112 81 Stockholm
Karta

Enhetschef
Liisa Lehmussaari
Mail: liisa.lehmussaari@sll.se