Avdelning 24

På avdelning 24 erbjuder vi heldygnsvård för patienter som är 18-65 år och har ångestrelaterade och depressiva tillstånd, ofta med samsjuklighet

Vi behandlar även patienter med personlighetsrelaterade tillstånd som till exempel emotionellt instabil personlighetsstörning och neuropsykiatrisk problematik.

De flesta patienterna har sin öppenvårdskontakt på Mottagning för unga vuxna, S:t Eriksplan, Mottagning för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, Alvik eller Mottagning för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, S:t Eriksplan.

Kontakta avdelning 24

Besökstider
Alla dagar: 15.00-19.00

Telefon
08-123 491 24

Adress
S:t Göransplan 4
S:t Görans sjukhus
112 81 Stockholm
Karta

Enhetschef
Richard Wijkström