Avdelning 25

Avdelning 25 utreder och behandlar patienter mellan 18-65 år i första hand med ångestrelaterade- och depressiva tillstånd där samsjuklighet är vanligt.

Vi behandlar även patienter med personlighetsrelaterade tillstånd som till exempel emotionellt instabil personlighetsstörning och neuropsykiatrisk problematik.

Våra patienter har huvudsakligen sin öppenvårdskontakt på Mottagning för affektiva sjukdomar, Alvik, Mottagning för affektiva sjukdomar I, S:t Eriksplan eller Mottagning för affektiva sjukdomar II, S:t Eriksplan.

Kontakta avdelning 25

Besökstider
Vardagar: 15.00-20.00
Helger: 13.00-20.00

Telefon
08-123 491 25

Adress
S:t Göransplan 4
S:t Görans sjukhus
112 81 Stockholm
Karta

Enhetschef
Anna Carlsson
Mail: anna.c.carlsson@sll.se