Avdelning 25

På avdelning 25 erbjuder vi heldygnsvård för patienter som är 18-65 år och har ångestrelaterade- och depressiva tillstånd, ofta med samsjuklighet.

Vi behandlar även patienter med personlighetsrelaterade tillstånd som till exempel emotionellt instabil personlighetsstörning och neuropsykiatrisk problematik.

De flesta patienterna har sin öppenvårdskontakt på Mottagning för affektiva sjukdomar, Alvik, Mottagning för affektiva sjukdomar I, S:t Eriksplan eller Mottagning för affektiva sjukdomar II, S:t Eriksplan.

Kontakta avdelning 25

Besökstider
Vardagar: 15.00-20.00
Helger: 13.00-20.00

Telefon
08-123 491 25

Adress
S:t Göransplan 4
S:t Görans sjukhus
112 81 Stockholm
Karta

Enhetschef
Anna Carlsson