Avdelning 51

På avdelning 51 erbjuder vi heldygnsvård för patienter med komplex psykiatrisk problematik.

De flesta patienterna har sin öppenvårdskontakt på Mottagning för unga vuxna, S:t Eriksplan, Mottagning för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, Alvik eller Mottagning för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, S:t Eriksplan.

 

Kontakt

Besökstider
Vardagar: 16.00-20.00
Helger: 10.00-20.00

Telefon
08-123 491 51

Adress
Finsens väg 12
11281 Stockholm
Karta

Enhetschef
Camilla Gammel