Mottagningar

Till en öppenpsykiatrisk mottagning kommer du för att träffa en läkare eller en specialist inom psykiatri.

Vanligtvis har du kommit till en mottagning efter att till exempel en husläkare har skickat en remiss till någon av våra mottagningar. Inom Norra Stockholms psykiatri har vi flera mottagningar som är specialiserade på olika typer av diagnoser.

Rådgivning

Du är välkommen att kontakta oss direkt på telefonnummer 08-123 484 00. Via knappval 1 kan du varje dag, klockan 08.00-22.00, få psykiatrisk rådgivning av Mobila akutenheten. 

Egenanmälan

Du kan göra en egenanmälan varje helgfri vardag dag klockan 9.00-10.00 och klockan 13.00-14.00 på telefon 08-123 484 00. Välj knappval 2.

(Tidigare har man även kunnat göra egenanmälan via 1177. Från och med den 15 april 2020 finns inte längre den möjligheten.)

Även dessa mottagningar tar emot egenanmälningar per telefon:

  • Mottagning för nydebuterade psykossjukdomar, Serafen
    Telefonnummer: 08-123 485 65
    Tider för egenanmälan: måndag till fredag, klockan 08.00-16.30.
  • Mottagning för äldrepsykiatri, Alvik
    Telefonnummer: 08-123 487 00
    Tider för egenanmälan: måndag till fredag, klockan 08.00-16.30.

En egenanmälan leder till att du antingen får en tid för ett första bedömningssamtal eller att vi hänvisar dig till en annan vårdgivare. Om du redan är patient på vår klinik vill vi att du kontaktar din behandlare i första hand.

Till dig som remittent

PSNS remissportal

Norra Stockholms psykiatri har en gemensam remissingång i TakeCare. Det betyder att alla remisser som ska till någon av klinikens enheter skickas till en och samma adress – PSNS Remissportal. 

Klinikens konsultteam BPSD och KAS inkluderas inte i remissportalen utan adresseras som vanligt i TakeCare. Vid akuta konsultationer ska remissen märkas med Mobila akutenheten.

För pappersremisser gäller adressen:

Remissportalen
Norra Stockholms psykiatri
Mobila akutenheten
112 81 Stockholm