Mottagningar

På våra öppenvårdsmottagningar träffar du som patient läkare och specialister inom psykiatri.

Vi erbjuder psykiatrisk specialistvård baserat på de regionala vårdprogrammen. För att få tid på någon av våra mottagningar behövs vanligen en remiss från din vårdcentral eller husläkare. Inom Norra Stockholms psykiatri är våra mottagningar specialiserade på olika typer av diagnoser.

Rådgivning

Som patient och närstående är du välkommen att kontakta vår jourmottagning Mobila akutenheten på telefonnummer 08-123 484 00, knappval 1. Mottagningen ger psykiatrisk rådgivning varje dag klockan 08.00-22.00.

Egenanmälan

Du kan också anmäla själv att du vill få vård hos oss. En egenanmälan leder till att du antingen får en tid till ett första bedömningssamtal eller att vi hänvisar dig till en annan vårdgivare. Om du redan är patient på vår klinik vill vi att du kontaktar din behandlare i första hand.

Du kan göra en egenanmälan varje helgfri vardag klockan 9-10 och klockan 13-14 på telefon 08-123 484 00, knappval 2.

Denna mottagning tar också emot egenanmälningar per telefon:

  • Mottagning för nydebuterade psykossjukdomar, Serafen
    Telefonnummer: 08-123 485 65
    Tider för egenanmälan: måndag till fredag, klockan 08.00-16.30.

Patientenkät 2021

Resultat för höstens patientenkät finns under respektive mottagning nedan.

 

Till dig som remittent

PSNS remissportal

Norra Stockholms psykiatri har en gemensam remissingång i TakeCare. Det betyder att alla remisser som ska till någon av klinikens enheter skickas till en och samma adress – PSNS Remissportal. 

Klinikens konsultteam BPSD och KAS inkluderas inte i remissportalen utan adresseras som vanligt i TakeCare. Vid akuta konsultationer ska remissen märkas med Mobila akutenheten.

För pappersremisser gäller adressen:

Remissportalen
Norra Stockholms psykiatri
Mobila akutenheten
112 81 Stockholm