Mottagning för adhd I, S:t Eriksplan

Välkommen till Mottagning för adhd I, S:t Eriksplan. Mottagningen, som tillhör Norra Stockholms psykiatri, tar främst emot patienter för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling av adhd.

Vi erbjuder psykiatrisk vård på specialistnivå utifrån de regionala vårdprogrammen. Du kommer i kontakt med oss via remiss från till exempel din husläkare eller vårdcentral. 

Egenanmälan

Du kan göra en egenanmälan varje helgfri vardag dag klockan 9-10 och klockan 13-14 på telefon 08-123 484 00. Välj knappval 2.

(Tidigare har man även kunnat göra egenanmälan via 1177. Från och med den 15 april 2020 finns inte längre den möjligheten.)

En egenanmälan leder till att du antingen får en tid för ett första bedömningssamtal eller att vi hänvisar dig till en annan vårdgivare. Om du redan är patient på vår klinik vill vi att du kontaktar din behandlare i första hand.

Behandling

Behandlingen bygger på Stepped Care-modellen och sker i tvärprofessionella team med fokus på gruppverksamheter. 

Här kan du läsa mer vårdprocessen hos oss 

Övrig information