Mottagning för adhd I, S:t Eriksplan

Välkommen till Mottagning för adhd I, S:t Eriksplan. Mottagningen, som tillhör Norra Stockholms psykiatri, tar främst emot patienter för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling av adhd.

Vi erbjuder specialistpsykiatrisk vård baserat på de regionala vårdprogrammen. För att få tid på någon av våra mottagningar behövs vanligen en remiss från din vårdcentral eller husläkare. Om du vill söka vård på vår klinik kan du göra en egenanmälan. För rådgivning och information kan du även kontakta Vårdguiden 1177 dygnet runt.

Egenanmälan

Om du vill söka vård hos oss kan du göra en egenanmälan. En egenanmälan leder till att du antingen får en tid till ett första bedömningssamtal eller att vi hänvisar dig till en annan vårdgivare. Om du redan är patient på vår klinik vill vi att du kontaktar din behandlare.

Du kan göra en egenanmälan varje helgfri vardag dag klockan 9-10 och klockan 13-14 på telefon 08-123 484 00, knappval 2.

Behandling

Behandlingen bygger på Stepped Care-modellen och sker i tvärprofessionella team med fokus på gruppverksamheter. 

Här kan du läsa om vårdprocessen hos oss 

1177 Vårdguiden

Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning dygnet runt på 1177.se eller telefonnummer 1177. Här finns information om var du kan få vård, samt information om hälsa och sjukdomar. Logga in för att göra vårdärenden och för att läsa din journal.

Mer information om psykiatri

Psykiatri är sjukvård för psykiska sjukdomar. Ofta kan du få hjälp redan på din vårdcentral eller hos din husläkare.

Här kan du läsa mer om psykiatri  

Övrig information

Information about the Swedish healthcare system

https://psykiatri.sll.se/vard-hos-oss/new-to-sweden/

In case of an emergency

Call 112.

Kontakt

Öppettider
Måndag-fredag: 08.00-16.30

Telefon
08-123 487 42
Tid: 08.00-16.30

Fax

08-123 497 68

Adress 
Atlasmuren 3
113 21 Stockholm

Enhetschef
Holger Thomas
E-post: holger.thomas@sll.se

OBS! Du kan e-posta frågor av allmän karaktär, men inte uppgifter som rör enskilda personer, på grund av patientsekretessen.