Aktuella behandlingsgrupper

Här finns de psykoterapiformer vi erbjuder i grupp just nu.

Psykoterapigrupp enligt Hesslinger, DBT - Dialektisk beteendeterapi

Manualbaserad psykoterapi i grupp som består av 14 behandlingstillfällen.
För att kunna delta i psykoterapigruppen måste du ha deltagit i patient- och närståendeutbildning och fått ett enskilt bedömningssamtal.

Du får lära dig medveten närvaro och beteendeanalys samt olika strategier för förbättrad känsloreglering, impulskontroll, stresshantering, riskbeteenden och självkänsla/relationer.

Hemuppgifter är en mycket viktig del av behandlingen och behöver göras nästan varje dag under den tid behandlingen pågår. Du får individuell coachning 30 minuter per vecka som hjälp att planera och genomföra hemuppgifterna.

Psykoterapigrupp enligt Safren, KBT - Kognitiv beteendeterapi

Manualbaserad psykoterapi i grupp som består av 14 behandlingstillfällen.
För att kunna delta i psykoterapigruppen måste du ha deltagit i patient- och närståendeutbildning och fått ett enskilt bedömningssamtal.

Du får lära dig strategier för förbättrad organisations- och planeringsförmåga, minskad distraherbarhet, adaptivt tänkande och att minska uppskjutandet.

Hemuppgifter är en mycket viktig del av behandlingen och görs varje vecka under nästan hela behandlingen. Du får individuell coachning 15 minuter per vecka som hjälp att planera och genomföra hemuppgifterna.

Stresshantering

Manualbaserat grupprogram för stresshantering med KBT-inriktning. Vi träffas vid 14 tillfällen, 90 minuter per tillfälle. Gruppen består av mellan 6-8 deltagare och vi jobbar med olika teman varje gång. Efter varje tema får du en eller flera hemuppgifter.

Kostnaden är 100 kr per tillfälle. Frikort gäller.