Behandling

Vi erbjuder insatser enligt en diagnosspecifik vårdprocess där man utreder, bedömer, behandlar, följer upp och eventuellt avslutar en patient som har en viss diagnos. 

Steppe Care kallas den vårdprocess som beskriver i vilken ordning olika insatser ska erbjudas.  Stepped Care-modellen innebär att varje nyinskriven patient erbjuds en första kartläggning som utgångspunkt i behandlings­pro­gram­met. Sedan görs ytterligare behovsinriktade behand­lingar och insatser stegvis . Det vill säga att insatser som kan ges till många med en relativt begränsad insats ligger tidigt i utbudet medan mer avancerade insatser kommer senare i behandlingsfasen. Vårdprocessen innehåller insatser som har stöd i de vårdprogram/riktlinjer som finns framtagna.

Vår behandling bygger på modellen Stepped Care. Den kan bland annat innefatta läkemedelsbehandling, psyko­pe­da­gogiska gruppinterventioner, kognitiv och dialektisk beteende­terapi i grupp samt sociala och praktiska stödinsatser från kurator och arbetsterapeut.

Stepped Care

 (Klicka på bilden för att öppna en större version)