Recept och intyg

Här hittar du information om receptförnyelse och olika intyg.

Receptförnyelse

I de flesta fall innebär det inga problem att förnya recept. När det gäller vissa läkemedel, och framför allt byte av läkemedel eller höjning av dos, kan läkaren kräva ett återbesök innan nytt recept utfärdas.

Kontakta oss på telefon, 08-123 487 42, eller via Mina vårdkontakter, och ange namn, personnummer, mobilnummer, adress samt vilket eller vilka receptbelagda preparat du vill förnya.

Vi går igenom inkomna receptförfrågningar varje dag. Ett tips är att du gör din förfrågan i god tid, helst en vecka innan din medicin tar slut.

När receptet är inlagt som e-recept kan du hämta ut det på valfritt apotek. Kontakta oss om receptet inte finns inlagt inom tre dagar.

Tänk på att du aldrig ska kommunicera patientinformation via e-post. Skicka aldrig känsliga uppgifter som till exempel personnummer eftersom vi inte kan garantera sekretess. Använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster vid kontakt med oss via internet.

Intyg

Landstinget tar betalt för vissa typer av intyg. Den lägsta avgiften för ett intyg är 313 kronor för okomplicerade och korta intyg.

För att få ett läkarintyg utfärdat behöver det oftast bokas en tid hos läkare. Vid besöket betalar du som vanligt för ett läkarbesök och frikort gäller. Vid besöket betalar du utöver läkarbesöket även för intyget och då gäller inte frikort.

Intyg utöver det som begärs av försäkringskassa, arbetsförmedling och kommun behöver du som patient betala för. Avgiften beror på hur lång tid det tar att skriva intyget och kan variera.

Om du behöver ett intyg är du välkommen att boka en läkartid. Glöm inte att vara ute i god tid.