Uppföljning

Det är inget självändamål för oss att du ska vara kvar som patient om du inte känner att du behöver det. Men för dig som behöver fortsätta att ha kontakt med mottagningen ska basutredningen och annan behandling följas upp. En uppföljning av basutredningen görs efter 5-7 månader.

För dig som går kvar i behandling på mottagningen genomförs åtminstone en så kallad årskontroll, där du träffar sjuksköterska och/eller läkare. På årskontrollen följer vi upp det du gjort under året och planerar din vård på mottagningen framöver genom en uppdaterad vårdplan. I vissa fall kan detta innebära att vi avslutar kontakten med dig. Det kan till exempel gälla när man genomgått den behandling som erbjuds på mottagningen eller som patient inte önskar specifik adhd-behandling längre. 

Som tidigare patient på mottagningen är du alltid välkommen att höra av dig till oss. 

Mottagning för adhd I, S:t Eriksplan