Utökad utredning

Diagnosen avgör vilken behandling du får och ibland också var. Om din behandlare under basutredningens gång misstänker  att du även har en annan diagnos, eller en kombination av diagnoser, kan läkaren föreslå en utökad utredning för att fastställa detta.

Tidpunkten för utökad utredning diskuteras mellan dig och läkaren, då man ofta vill utföra utökad utredning när du mår stabilt bra och har en välinställd adhd-medicinering. En utökad utredning sker av din behandlare och ditt behandlande team på mottagningen som vid behov kan ta stöd av annan specialistmottagning.

Utredningen sker i enlighet med de standardiserade diagnostiska vårdprocesserna som är gemensamma för Stockholms läns sjukvårdsområde.

För dig innebär en utökad utredning att du fortsätter gå hos dina behandlare hos oss. Behandlare kommer att ge dig ytterligare instruktion om eventuella blodprover, skattningar och eventuellt tillägg av intervjuer och observationer.

Beroende på vad utredningen visar görs en vårdplanering för vidare insatser. Insatser för andra diagnoser erbjuds i viss utsträckning på adhd-mottagningen, men i de flesta fallen erbjuds begränsade insatser på en annan mottagning inom Norra Stockholms psykiatri. Samtidigt behåller du din behandling och ditt team hos oss. Inom SLSO finns det även separata kliniker för beroendesjukdomar och ätstörningar där du kan få hjälp vid behov.