Vårdplanering

Vårdplanen ska utformas tillsammans med dig och – om du önskar det – med din(a) närstående. Den ska ge en samlad bild av den hjälp och det stöd du behöver och det vården kan erbjuda, utifrån dina diagnoser och dina behov.

Målet är att du ska få en bättre psykisk hälsa och ha bättre kontroll och möjligheter att leva ditt liv så självständigt som möjligt utifrån dina förutsättningar.