Vi tar emot patienter enligt följande

Mottagningen behandlar patienter som fått diagnosen adhd. För att komma till oss behöver du ha en remiss skriven av en psykiater. Det måste även finnas ett skriftligt utlåtande tillgängligt.

Viss samsjuklighet är inget hinder, men vi gör alltid en individuell bedömning om du är hjälpt av den vård vi kan erbjuda. 

Adhd-behandling vid samtidig psykiatrisk problematik som avancerat självskadebeteende, autismspektrumtillstånd, aktuell missbruksproblematik, utvecklingsstörning samt psykossjukdomar och bipolär sjukdom typ 1 ligger utanför vårt uppdrag.

När remissen är skickad till oss gör vi en bedömning. Om den inte uppfyller kraven enligt ovannämnda riktlinjer skickas remissen tillbaka med avslag till personen som skrivit den. Om den blir godkänd skickas ett remissvar till personen som skrivit remissen samt en svarsbekräftelse till dig som patient.

Det är behandlingsteamet på mottagningen som avgör vilka insatser ur mottagningens utbud som du kan få ta del av.