Mottagning för unga vuxna, S:t Eriksplan

Mottagningen, som tillhör Norra Stockholms psykiatri, tar emot unga vuxna mellan 18 och 23 år för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling av olika psykiatriska tillstånd. Vi erbjuder specialiserad psykiatrisk vård baserat på de regionala vårdprogrammen.

Du kommer i kontakt med oss via remiss från till exempel din husläkare eller vårdcentral. 

Egenanmälan

Du kan göra en egenanmälan om du vill bli patient på Norra Stockholms psykiatri. En egenanmälan leder till att du antingen får en tid för ett första bedömningssamtal eller att vi hänvisar dig till en annan vårdgivare. Om du redan är patient på vår klinik vill vi att du kontaktar din behandlare i första hand.

En psykiater och en specialistsjuksköterska i psykiatri kommer att läsa din egenanmälan och bedöma ditt vårdbehov. Inom tre arbetsdagar får du svar. Svaret kan vara att du får tid hos en psykiater för ett första bedömningssamtal eller att du blir hänvisad till en annan vårdgivare. Svaret kan även vara att vi behöver mer information från dig.

Du kan också göra en egenanmälan varje helgfri vardag dag klockan 9-10 och klockan 13-14 på telefon 08-123 484 00. Välj knappval 2.