Finska psykiatriska mottagningen – Suomalainen psykiatrian vastaanotto

Välkommen till Finska psykiatriska mottagningen. Mottagningen, som tillhör Norra Stockholms psykiatri, vänder sig till dig som har finsk bakgrund eller anknytning eller bor inom Stockholms län. Suomalainen Psykiatrian vastaanotto on kohdistettu Tukholman läänissä asuville ”suomalaisille”.

Voit ilmoittautua vastaanotolle itse tai hakea lähetteen lääkäriltä. Voit myös lähettää sähköviestin vastaanotolle 1177 Vårdguidens e-tjänster kautta.

  • Ålder från 18 år uppåt – Ikä 18 vuodesta ylöspäin
  • Landstingstaxa gäller – Maakäräjämaksut voimassa

Under kvällar och nätter kan du kontakta psykiatriska akutmottagningen.  

Iltaisin ja öisin voit ottaa yhteyttä psykiatriseen akuuttivastaanottoon.

Egenanmälan

Du kan göra en egenanmälan om du vill bli patient på Norra Stockholms psykiatri. En egenanmälan leder till att du antingen får en tid för ett första bedömningssamtal eller att vi hänvisar dig till en annan vårdgivare. Om du redan är patient på vår klinik vill vi att du kontaktar din behandlare i första hand.

En psykiater och en specialistsjuksköterska i psykiatri kommer att läsa din egenanmälan och bedöma ditt vårdbehov. Inom tre arbetsdagar får du svar. Svaret kan vara att du får tid hos en psykiater för ett första bedömningssamtal eller att du blir hänvisad till en annan vårdgivare. Svaret kan även vara att vi behöver mer information från dig.

Du kan också göra en egenanmälan varje helgfri vardag dag klockan 9-10 och klockan 13-14 på telefon 08-123 484 00. Välj knappval 2.