Mottagning för affektiva sjukdomar, Alvik

Välkommen till mottagningen för affektiva sjukdomar i Alvik. Mottagningen tar främst emot patienter för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling av depressionssjukdomar och bipolära sjukdomar.

Vi erbjuder psykiatrisk vård på specialistnivå utifrån de regionala vårdprogrammen. Du kommer i kontakt med oss via remiss från till exempel din husläkare eller vårdcentral. Du kan även göra en egenanmälan klockan 09.00–10.00 samt 13.00–14.00, måndag till fredag, på nummer 08-123 484 00. En egenanmälan leder till att du antingen får en tid för ett första bedömningssamtal eller att du hänvisas till annan vårdgivare.

När du  är i behov av akut psykiatrisk hjälp eller bedömning kan du kontakta mobila akutenheten eller psykiatriska akutmottagningen.