PAM-enheten gör akutpsykiatriska bedömningar utanför sjukhuset

PAM-enhetens uppgift är att förbättra kvaliteten på akuta psykiatriska bedömningar utanför sjukhusområdet samt minska stigma. Insatserna avlastar polisen och den ordinarie ambulansen. Fordonet är i drift klockan 14–02 varje dag. Larmen, som skickas från SOS Alarm, gäller för hela Stockholms län.

Foto: Yanan Li.

Verksamheten drivs i nära samarbete mellan Norra Stockholms psykiatri och AISAB, ambulanssjukvården i Storstockholm AB. AISAB ansvarar för fordonet och en ambulanssjukvårdare medan Norra Stockholms psykiatri bemannar varje pass med två specialistsjuksköterskor i psykiatri.

PAM-enheten använder samma kommunikationssystem som polisen, ambulansen och brandkåren. Fordonets dator är kopplad till ett digitalt journalsystem via 4G. 

Statistik för 2019

Under 2019 gjordes cirka 2 510 individuella utryckningar till 1 976 patienter, som bestod av lika många män som kvinnor. Patienterna är vanligen mellan 20 och 34 år. Den äldsta patienten var 96 år, den yngsta 4 år. 208 patienter var under 18 år.

  • Drygt 40 % av patienterna kunde stanna kvar i hemmet efter en psykiatrisk bedömning
  • lite mer än en fjärdedel av patienterna transporterades till den psykiatriska akutmottagningen vid S:t Görans sjukhus
  • 15 % av patienterna transporterades till akut beroendevård
  • ambulansen tog hand om 6 % av patienterna
  • polisen hanterade 4 % av patienterna
  • 3 % transporterades till barn- och ungdomspsykiatriska akutmottagningen.

Utmärkelser

2015 fick PAM-enheten Svenska prehospitala priset för sin banbrytande verksamhet.

2019 fick PAM-enheten Mobila vårdens pris med motiveringen

Psykiatriambulans, PAM, är en nationellt banbrytande mobil sjukvårdsverksamhet inom Region Stockholm i samarbete med AISAB. Med sin spetskompetens möter PAM varje dag behovet av akuta psykiatriska insatser utanför sjukvårdsinrättningarna för patienter med svåra psykiatriska tillstånd.

PAM är dessutom ett mycket bra exempel på att den akuta mobila vården spelar en allt mer avgörande roll inom den framtida svenska sjukvården. 

Finansering

PAM-enheten finansieras av Region Stockholm.

Bakgrund PAM

PAM-enheten startade som ett projekt i april 2015 för att möta behovet av akut mobil psykiatrisk vård utanför sjukhuset. Sedan 2017 ingår PAM som en del av den prehospitala akutsjukvården i Stockholms län.

PAM står för Psykiatrisk Akut Mobilitet. Eftersom det inte finns någon bår i bilen kan fordonet inte kallas ambulans.

Mer information

Se ett filmat reportage om PAM-enheten från juli 2020.

Läs en undersökning från 2020 om patienternas upplevelse av mötet med PAM-enheten.

Läs en uppföljning från PAM-enhetens första år som projekt.

Se reportage i TV4 från den 18 mars 2018.

In English