PAM-enheten gör akutpsykiatriska bedömningar utanför sjukhuset

PAM-enhetens uppgift är att göra insatser vid akut suicidala situationer samt akutpsykiatriska bedömningar utanför sjukhusområdet. Sedan 2021 är två utryckningsfordon i drift i två skift varje dag: från klockan 11-21 respektive klockan 17-03. Larmen skickas från SOS Alarm och omfattar hela Stockholms län.

Foto: Yanan Li.

Verksamheten bedrivs som ett samarbete mellan Norra Stockholms psykiatri och AISAB, ambulanssjukvården i Storstockholm AB. AISAB ansvarar för fordonen och en ambulanssjukvårdare i varje bil medan Norra Stockholms psykiatri bemannar varje pass med två specialistsjuksköterskor i psykiatri.

PAM-enheten använder samma kommunikationssystem som polisen, ambulansen och brandkåren. Fordonens datorer är kopplade till ett digitalt journalsystem via 4G. Insatserna avlastar polisen och den ordinarie ambulansen.

Statistik för 2021

Under 2021 gjorde de båda fordonen tillsammans 3 963 utryckningar, varav dagens första bil hade 1 825 ärenden och den senare 2 111 ärenden. Det blir i medeltal ungefär 5 respektive 5,8 ärenden per arbetspass, och per månad i medeltal 152 respektive 176 ärenden.

Det var ungefär lika många män som kvinnor. Patienterna var vanligen mellan 25 och 44 år. Den äldsta patienten var 98 år, den yngsta 7 år.  337 av patienter var under 18 år.

  • Drygt 30 % av patienterna kunde stanna kvar i hemmet efter en psykiatrisk bedömning.
  • Mer än var femte patient transporterades till den psykiatriska akutmottagningen, S:t Göran.
  • 13 % av patienterna transporterades till akut beroendevård.
  • Ambulansen tog hand om 4 % av patienterna.
  • Polisen hanterade 3 % av patienterna.
  • 3 % transporterades till barn- och ungdomspsykiatriska akutmottagningen.

Utmärkelser

2015 fick PAM-enheten Svenska prehospitala priset för sin banbrytande verksamhet.

2019 fick PAM-enheten Mobila vårdens pris med motiveringen

Psykiatriambulans, PAM, är en nationellt banbrytande mobil sjukvårdsverksamhet inom Region Stockholm i samarbete med AISAB. Med sin spetskompetens möter PAM varje dag behovet av akuta psykiatriska insatser utanför sjukvårdsinrättningarna för patienter med svåra psykiatriska tillstånd.

PAM är dessutom ett mycket bra exempel på att den akuta mobila vården spelar en allt mer avgörande roll inom den framtida svenska sjukvården. 

Finansering

PAM-enheten finansieras av Region Stockholm.

Bakgrund PAM

PAM-enheten startade som ett projekt i april 2015 för att möta behovet av akut mobil psykiatrisk vård utanför sjukhuset och för att minska stigma. Sedan 2017 ingår PAM som en del av den prehospitala akutsjukvården i Stockholms län.

PAM står för Psykiatrisk Akut Mobilitet. Eftersom det inte finns någon bår i bilen kan fordonet inte kallas ambulans.

Under 2021 genomfördes en pilot som utökade verksamheten till två fordon. 2022 blev piloten permanent verksamhet, vilket innebär att det är två fordon som driftas dagligen.

Mer information

Se ett filmat reportage om PAM-enheten från juli 2020.

Läs en undersökning från 2020 om patienternas upplevelse av mötet med PAM-enheten.

Läs en uppföljning från PAM-enhetens första år som projekt.

Se reportage i TV4 från den 18 mars 2018.

In English