PAM-enheten gör akutpsykiatriska bedömningar utanför sjukhuset

PAM-enhetens uppgift är att göra insatser vid akutsuicidala situationer samt akutpsykiatriska bedömningar utanför sjukhusområdet. Från december 2020 har det varit två utryckningsfordon i drift klockan 11-21 respektive klockan 17-03, varje dag. Larmen, som skickas från SOS Alarm, gäller för hela Stockholms län. Insatserna avlastar polisen och den ordinarie ambulansen.

Foto: Yanan Li.

Verksamheten drivs i nära samarbete mellan Norra Stockholms psykiatri och AISAB, ambulanssjukvården i Storstockholm AB. AISAB ansvarar för fordonen och en ambulanssjukvårdare i varje bil medan Norra Stockholms psykiatri bemannar varje pass med två specialistsjuksköterskor i psykiatri.

PAM-enheten använder samma kommunikationssystem som polisen, ambulansen och brandkåren. Fordonens datorer är kopplade till ett digitalt journalsystem via 4G. 

Statistik för 2020

Under januari till och med november 2020 var ett fordon i drift. Under denna tid gjordes cirka 2 265 individuella utryckningar vilket blir ungefär 6,7 ärenden per pass och i medeltal 206 per månad. Det var en viss nedgång januari – april med i snitt 189 utryckningar per månad, medan medeltalet i maj – november var 215.

Patienterna bestod av ungefär lika många män som kvinnor. De var vanligen mellan 20 och 34 år. Den äldsta patienten var 96, medan den yngsta var 4 år. 236 patienter var under 18 år.

  • Drygt 40 % av patienterna kunde stanna kvar i hemmet efter en psykiatrisk bedömning.
  • Mer än var fjärde patient transporterades till den psykiatriska akutmottagningen, S:t Göran.
  • 17 % av patienterna transporterades till akut beroendevård.
  • Ambulansen tog hand om 5,4 % av patienterna.
  • Polisen hanterade 2,7 % av patienterna.
  • 3,8 % transporterades till barn- och ungdomspsykiatriska akutmottagningen.

Under december 2020 gjordes 321 utryckningar till 252 patienter med två fordon.

Utmärkelser

2015 fick PAM-enheten Svenska prehospitala priset för sin banbrytande verksamhet.

2019 fick PAM-enheten Mobila vårdens pris med motiveringen

Psykiatriambulans, PAM, är en nationellt banbrytande mobil sjukvårdsverksamhet inom Region Stockholm i samarbete med AISAB. Med sin spetskompetens möter PAM varje dag behovet av akuta psykiatriska insatser utanför sjukvårdsinrättningarna för patienter med svåra psykiatriska tillstånd.

PAM är dessutom ett mycket bra exempel på att den akuta mobila vården spelar en allt mer avgörande roll inom den framtida svenska sjukvården. 

Finansering

PAM-enheten finansieras av Region Stockholm.

Bakgrund PAM

PAM-enheten startade som ett projekt i april 2015 för att möta behovet av akut mobil psykiatrisk vård utanför sjukhuset och för att minska stigma. Sedan 2017 ingår PAM som en del av den prehospitala akutsjukvården i Stockholms län.

PAM står för Psykiatrisk Akut Mobilitet. Eftersom det inte finns någon bår i bilen kan fordonet inte kallas ambulans.

Sedan 1 december 2020 pågår en pilot med två fordon. Den ena bilen rullar klockan 11-21 och den andra klockan 17-03.

Mer information

Se ett filmat reportage om PAM-enheten från juli 2020.

Läs en undersökning från 2020 om patienternas upplevelse av mötet med PAM-enheten.

Läs en uppföljning från PAM-enhetens första år som projekt.

Se reportage i TV4 från den 18 mars 2018.

In English