Första kontakten

Du som är hus-/distriktsläkare, läkare på särskilt boende eller geriatrisk klinik kan remittera till teamet via TakeCare. Läs mer om remittering till BPSD-teamet på Viss.

Om patienten

  • måste vara folkbokförd i Stockholms län
  • ha en demensdiagnos
  • BPSD-symtom i förhållande till grundsjukdomen demens

Tillbaka till BPSD-teamet