Skriv ut den här sidan

Team för vuxna med utvecklingsstörning och allvarliga beteendeavvikelser - VUB-teamet

VUB-teamet är ett tvärprofessionellt team specialiserat på vuxna med utvecklingsstörning och svåra beteendeproblem. Teamet är ett komplement till ordinarie vårdutbud och ett samarbete mellan psykiatri och habilitering. Insatserna från VUB-teamet är avgiftsfria.

Vem kan få hjälp av teamet?

Personer över 16 år:

  • som är folkbokförda i Stockholms län
  • med diagnos utvecklingsstörning
  • med svåra beteendeproblem  (till exempel utåtagerande- eller självskadebeteende)
  • där insatser prövats inom primärvården, allmänpsykiatrin och habiliteringen

Ring oss gärna för att få en telefonkonsultation innan du skickar din remiss.

För dig som behöver hjälp

Genom telefonrådgivning kan du alltid få svar på dina frågor kring psykiatrisk diagnostisering och behandling vid utvecklingsstörning. Du kan även få svar på frågor om vad som är viktigt att tänka på vid vård och bemötande av personer med utvecklingsstörning och utmanande beteenden.

För dig som behöver mer hjälp

I konsultationer till din arbetsgrupp eller teamet som arbetar med patienten kan du och dina medarbetare få hjälp att diagnostisera, behandla och bemöta patienter med utvecklingsstörning och utmanande beteenden. Vi kommer till er och utformar konsultationen efter dina behov och förutsättningar kring ett specifikt patientärende eller ett avidentifierat ärende.

Insatser från hela teamet

Efter inkommen remiss gör VUB-teamet en kartläggning och analys av utmanade beteenden utifrån somatiska, psykiatriska, psykologiska och pedagogiska behov, samt ger konsultation och behandling. Teamet träffar patienten i alla miljöer och samlar nätverket vid återkommande nätverksmöten. Läs mer om hur det går till när du kontaktar oss.

 

Intresseanmälan

Vill du att vi kommer ut till din enhet och berättar mer om vårt arbete? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Namn:
E-post:
Telefon:
Enhet:
 
Jag accepterar att informationen jag lämnar kommer att sparas av Norra Stockholms psykiatri. Du kan enkelt avregistrera dig genom att kontakta oss.