Avdelning 51

På avdelning 51 erbjuder vi heldygnsvård för patienter med komplex psykiatrisk problematik.

De flesta patienterna har sin öppenvårdskontakt på Mottagning för autism och för tvångssyndrom, Alvik, Mottagning för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, Alvik eller Mottagning för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, S:t Eriksplan.

 

Kontakt

Besökstider
Vardagar klockan 16.00-20.00
Helger klockan 10.00-20.00

Telefon
08-123 491 51

Besöksadress
Finsens väg 12
S:t Görans sjukhusområde

Postadress
Avdelning 51
Finsens väg 12
112 81 Stockholm

Karta

Enhetschef
Camilla Gammel