Behandling

Rätt vård när och där du behöver den.

All din behandling följer en vårdplan. Vårdplanen bygger på den utredning som vi gjorde när du först kom till oss. 

Planen utformas tillsammans med dig och, om det är lämpligt och du vill det, även med dina närstående. Vårdplanen ger en samlad bild av dina behov och vad du behöver för hjälp för att få en bättre psykisk hälsa. 

Hur blir jag frisk?

Det finns olika typer av behandlingar mot psykiska besvär, till exempel läkemedelsbehandling, psykologisk behandling och elbehandling. Fysiska och sociala aktiviteter kan också ingå. 

Genom din behandlare får du lära dig mer om din sjukdom. Ju mer kunskap du har, desto mer kan du påverka hur du mår. Hos oss får du verktyg för att hantera dina problem så att du kan må bättre.

Psykologisk behandling

Om du mår psykiskt dåligt eller går igenom en svår kris så kan psykoterapi eller annan psykologisk behandling hjälpa dig.

Läkemedel

Många gånger blir du bäst hjälpt av en kombination av psykoterapi och läkemedel. Men ibland kan du behöva få behandling med läkemedel först, så att du mår bättre innan du börjar i psykoterapi. 

Stöd till barn

Vi som arbetar inom vården är skyldiga att ge råd och stöd, inte bara till dig som patient, utan också till dina barn. 

Stödorganisationer

Det finns många stödföreningar som erbjuder hjälp till dig som har psykiska problem och dig som är närstående

Krisplan

Din vårdplanering ska också innehålla en plan för vad som händer om du blir akut sämre och hamnar i en kris. I planen framgår till exempel:

  • Vad du ska göra när det inte går som du tänkt, och i vilken ordning.
  • Vem du ska kontakta.
  • Vad du kan använda dina vänner eller familj till.
  • Vad din behandlare ska göra om du drabbas av en akut kris.

Vad kan jag göra själv?

På 1177 Vårdguiden finns flera förslag på vad du själv kan göra för att må bättre.