Behandling

Rätt vård när och där du behöver den.

All din behandling följer en vårdplan. Vårdplanen bygger på den utredning som vi gjorde när du först kom till oss. 

Planen utformas tillsammans med dig och, om det är lämpligt och du vill det, även med dina närstående. Vårdplanen ger en samlad bild av dina behov och vad du behöver för hjälp för att få en bättre psykisk hälsa. 

Hur blir jag frisk?

Det finns olika typer av behandlingar mot psykiska besvär, till exempel läkemedelsbehandling, psykologisk behandling och elbehandling. Fysiska och sociala aktiviteter kan också ingå. 

Genom din behandlare får du lära dig mer om din sjukdom. Ju mer kunskap du har, desto mer kan du påverka hur du mår. Hos oss får du verktyg för att hantera dina problem så att du kan må bättre.

Behandling

För att kunna bedöma vilken vård du behöver gör vi en utredning av dina symtom och de besvär du har. När utredningen är klar föreslår din behandlare en lämplig och tillgänglig behandling.

Stöd till barn

Vi som arbetar inom vården är skyldiga att ge råd och stöd, inte bara till dig som patient, utan också till dina barn. 

Stödorganisationer

Det finns många stödföreningar som erbjuder hjälp till dig som har psykiska problem och dig som är närstående