Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss direkt, men du kan också välja att gå via din vårdcentral eller husläkare. 

Under rubriken "Vård hos oss" finns information om hur du enklast kommer i kontakt med oss. Vid akuta problem bör du vända dig till någon av våra jourmottagningar eller akuten.

AKUT HJÄLP

Ring alltid 112 i en akut nödsituation. 

Du som behöver akut psykiatrisk hjälp är välkommen att kontakta våra jourmottagningar eller akutmottagningen.

Vård hos oss

Du är välkommen att söka direkt till våra allmänpsykiatriska mottagningar, men du kan också gå via din vårdcentral eller husläkare. 

Internetbehandling

Du kan få kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet.

Frågor och svar

På 1177.se finns en faktabank med frågor och svar om psykiska sjukdomar och besvär. Du kan också ställa en egen fråga om du inte hittar det du söker efter.