Utredning

För att kunna bedöma vilken vård du behöver gör vi en utredning av dina symtom och de besvär du har.

En basutredning med frågor om din livssituation ingår alltid. Den görs på samma sätt oavsett vem du träffar eller vilken mottagning du är på. 

Vi behöver också försäkra oss om att det inte är någon kroppslig sjukdom som är orsak till dina psykiska besvär. Därför får du ibland lämna blod- och urinprov och även andra undersökningar kan bli aktuella. 

När utredningen är färdig så gör läkaren en bedömning och ställer en diagnos. Därefter hänvisar läkaren dig till behandling på den mottagning som passar bäst för dina behov. 

Utredningen kan också visa att du inte behöver behandling inom psykiatrin, utan att du får bättre hjälp på din vårdcentral.

"Diagnosen har varit en hjälp"

När Pebbles först fick diagnosen schizoaffektivt syndrom så förstod hon inte vad den betydde. 

I efterhand har hon insett att diagnosen har hjälpt henne på flera olika sätt.

Frågor och svar

På 1177.se finns en faktabank med frågor och svar om psykiska sjukdomar och besvär. Du kan också ställa en egen fråga om du inte hittar det du söker efter.