Aktuell forskning

Inom Norra Stockholms psykiatri pågår forskningsaktiviteter löpande då forskningen, tillsammans med specialistpsykiatrisk vård och utbildning av professioner som arbetar inom kliniken, är våra huvuduppdrag. Genom forskningen bidrar vi till att utveckla specialistpsykiatrin.

För närvarande pågår forskning inom bland annat bipolär sjukdom, psykossjukdom, depression och suicidprevention. En stor del av forskningen sker i nära samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för psykiatriforskning.