Vi erbjuder

För att kunna bedöma vilken vård du behöver gör vi en utredning av dina symtom och de besvär du har. När utredningen är klar föreslår din behandlare en lämplig och tillgänglig behandling.

Läkemedelsbehandling

Många gånger blir du bäst hjälpt av en kombination av psykologisk behandling och läkemedel. Men ibland kan du behöva få behandling med läkemedel först, så att du mår bättre innan du börjar din psykologiska behandling.

Psykologisk behandling

Du och din läkare kan tillsammans komma fram till vilken typ av psykologisk behandling som kan passa för dig. Du kan få psykoterapi i grupp, individuellt eller via internet. Personalen på din lokala mottagning vet vilket utbud som finns och de kan hjälpa till att hänvisa dig rätt.

Elbehandling

Elbehandling, ECT, är en av de mest beprövade behandlingarna mot psykiska sjukdomar och ett alternativ till läkemedel. För att få behandlingen behöver du en remiss från en psykiatrisk mottagning eller avdelning. Börja med att prata med din läkare om du tror att ECT kan vara något för dig.

Internetbehandling

Du kan få kognitiv beteendeterapi, KBT, via internet. Behandlingen består av textmaterial och övningar att göra på egen hand. Du har också kontakt med en psykolog som hjälper dig genom behandlingsprogrammet.

Arbetsterapi

Inom psykiatrin har arbetsterapeuter i uppdrag att utreda och behandla så kallad kognitiv funktionsnedsättning. I arbetsterapin kan du få hjälp att skapa struktur i vardagen, samt träna din planerings- och organisationsförmåga i hemmet och i samhället.