Forskning om suicid och suicidförsök

Inom Norra Stockholms psykiatri pågår flera olika forskningsprojekt som handlar om att försöka förutse suicid och suicidförsök.

Det pågår två stora patientstudier vid vår psykiatriska akutmottagning. I båda fallen är uppgiftsinsamlingen avslutad och flera rapporter är att vänta.

I den ena studien undersöks möjligheten att förutse nya självmordsförsök eller dödsfall i suicid med hjälp av ett intervjuinstrument. I samarbete med Göteborgs och Umeå universitet ingår drygt 800 personer, varav cirka 500 personer intervjuats på vår psykiatriska akutmottagning efter suicidförsök eller självskada.

I den andra studien, som omfattar nästan 20 000 deltagare, undersöks betydelsen av att fråga akutsökande patienter om deras suicidala intention. Syftet är att förutsäga risk för suicid i nära anslutning till akutbesöket eller kort tid därefter.

Dessutom pågår flera kliniska forskningsprojekt, där datainsamling fortfarande pågår, om olika sätt att ta hand om och behandla den som försöker ta sitt liv.

En studie rör PAM (Psykiatrisk Akut Mobilitet), en ambulansliknande bil med uppgift att göra akuta specialistpsykiatriska bedömningar utanför sjukhusområdet. Det är en samarbetsstudie, som leds från Lunds universitet och genomförs vid vår kliniks mobila akutenhet, som utvärderar betydelsen av en kort psykoterapeutisk behandling, ASSIP (Attempted Suicid Short Intervention Program) av personer som gjort ett självmordsförsök. Metoden har ursprungligen utvecklats i Schweiz. I studien undersöks ASSIPS användbarhet och effektivitet under svenska förhållanden.

Länk till ASSIP in a Nutshell.

Länk till Attempted Suicide Short Intervention Program, ASSIS. Patienternas upplevelse av behandlingen, terapeuternas erfarenhet och terapitrogenhet.

Studier på befolkningsregister

Utöver dessa kliniska forskningsprojekt gör vi också studier på befolkningsregister för att belysa suicid och vad som påverkar självmord i olika grupper.

Här kan du läsa mer om forskargruppen som drivs av Marie Dahlin och Bo Runeson, samt hitta flera publicerade artiklar.