Mottagningar

På våra öppenvårdsmottagningar träffar du som patient läkare och specialister inom psykiatri.

Vi erbjuder specialistpsykiatrisk vård baserat på de regionala vårdprogrammen. För att få tid på någon av våra mottagningar behövs vanligen en remiss från din vårdcentral eller husläkare.

Alla våra mottagningar erbjuder basutredning för samtliga diagnoser. Om det efter avslutad basutredning finns behov av ytterligare vårdinsatser kommer vi hänvisa dig till en mottagning med just den specialistkompetensen. 

Rådgivning över telefon

Du som är patient eller närstående är välkommen att kontakta vår jourmottagning Mobila akutenheten för information, stöd och rådgivning varje dag klockan 08.00-22.00.

Telefonnummer 08-123 484 00, knappval 1.

Egenanmälan

Du kan också själv anmäla att du vill få vård hos oss. En egenanmälan leder till att du antingen får en tid till ett första bedömningssamtal, eller att vi hänvisar dig till en annan vårdgivare.

Om du redan är patient på vår klinik vill vi att du i första hand kontaktar din behandlare.

Mobila akutenheten

Mobila akutenheten tar emot egenanmälningar varje helgfri vardag klockan 9-10 och klockan 13-14.

Telefonnummer 08-123 484 00, knappval 2. 

Mottagning för nydebuterade psykossjukdomar, S:t Eriksplan

Mottagning för nydebuterade psykossjukdomar, S:t Eriksplan tar emot egenanmälningar måndag till fredag, klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 08-123 485 65.

Till dig som remittent

PSNS remissportal

Norra Stockholms psykiatri har en enda remissingång i TakeCare, oavsett enhet. Det betyder att alla remisser som ska till någon av klinikens enheter skickas till en och samma adress – PSNS Remissportal. 

Klinikens konsultteam BPSD och KAS är inte inkluderade i remissportalen utan adresseras som vanligt i TakeCare.

Vid akuta konsultationer – märk remissen med Mobila akutenheten.

Om du skickar pappersremisser gäller adressen:

Remissportalen
Norra Stockholms psykiatri
Mobila akutenheten
112 81 Stockholm