Mottagningar

På våra öppenvårdsmottagningar i Alvik, vid Alviks strand och S:t Eriksplan erbjuder vi specialistpsykiatrisk bedömning, utredning och behandling baserat på de regionala vårdprogrammen.

Nya mottagningsnamn i Alvik, vid Alviks strand och S:t Eriksplan

Våra öppenvårdsmottagningar i Alvik, vid Alviks strand och S:t Eriksplan bytte namn den 31 januari 2024.

De heter nu Specialistpsykiatrisk mottagning följt av en siffra, och namnet på den geografiska placeringen.  I övrigt är det inga förändringar för dig som patient.

För att få tid på någon av våra öppenvårdsmottagningar behövs en remiss från din vårdcentral eller husläkare, eller att du själv gör en egenanmälan.

Rådgivning över telefon

Du som är patient eller närstående är välkommen att kontakta vår jourmottagning Mobila akutenheten för information, stöd och rådgivning varje dag klockan 08.00-22.00.

Telefonnummer 08-123 484 00, knappval 1.

Egenanmälan

Du kan själv anmäla att du vill få vård hos oss. En egenanmälan leder till att du antingen får en tid till ett första bedömningssamtal, eller att vi hänvisar dig till en annan vårdgivare.

Om du redan är patient på vår klinik vill vi att du kontaktar din behandlare.

Mobila akutenheten

Mobila akutenheten tar emot egenanmälningar varje helgfri vardag klockan 9-10 och klockan 13-14.

Telefonnummer 08-123 484 00, knappval 2. 

Specialistpsykiatrisk mottagning 6, S:t Eriksplan

Specialistpsykiatrisk mottagning 6, S:t Eriksplan tar emot egenanmälningar måndag till torsdag, klockan 08.00-16.30, fredag klockan 08.00-16.00.

Telefonnummer: 08-123 485 65.

Till dig som remittent

PSNS remissportal

Norra Stockholms psykiatri har en enda remissingång i TakeCare, oavsett enhet. Det betyder att alla remisser som ska till någon av klinikens enheter skickas till en och samma adress – PSNS Remissportal. 

Klinikens konsultteam BPSD och KAS är inte inkluderade i remissportalen utan adresseras som vanligt i TakeCare.

Vid akuta konsultationer – märk remissen med Mobila akutenheten.

Om du skickar pappersremisser gäller adressen:

Remissportalen
Norra Stockholms psykiatri
Mobila akutenheten
112 81 Stockholm