BAMBA - samband mellan tarmflora och adhd

Forskningsprojektet BAMBA, "Behandla Adhd med magbakterier", undersöker sambandet mellan tarmflora och adhd.

På senare år har tarmens betydelse för vårt mående fått allt mer uppmärksamhet. Kunskap om hur tarmens bakterieflora påverkar hjärnan, hormoner, immunsystem och vissa nervsignaler har kartlagts.

Hypoteser har vuxit fram om att en mindre gynnsam tarmflora skulle kunna ge upphov till en låggradig inflammation i kroppen som bidrar till uppkomsten av psykisk sjukdom eller att tarmbakterierna skulle producera signalsubstanser som påverkar hjärnan. Nyligen visade en finsk studie att snälla magbakterier kan minska förekomsten av adhd och aspergers syndrom. Stora studier har också visat att mag- och tarmsymtom är mycket vanligt hos personer med adhd.

Forskningsprojektet BAMBA som står för Behandla Adhd med magbakterier och vill undersöka sambandet mellan tarmflora och adhd.

  • Är tarmfloran annorlunda hos personer med adhd?
  • Finns det tecken på inflammation i tarmen?
  • Kan behandling med snälla magbakterier påverka personer med adhd på ett positivt sätt?

Vill du delta i projektet?

Patienter mellan 18 och 45 år, som har diagnosen adhd utan autism, söks till projektet. Meddela din behandlare på Mottagning för adhd I, S:t Eriksplan på 08-123 487 42 eller Mottagning för adhd II, S.t Eriksplan på 08-123 488 70. 

Det går också bra att kontakta Åsa Söderström, asa.soderstrom@prima.se, om du vill vara med.