Psykiatriska akutmottagningen

Psykiatriska akutmottagningen tar emot patienter med akuta och allvarliga psykiatriska tillstånd. Du som söker vård behöver vara över 18 år och bo eller vistas i Stockholm.

Ring alltid 112 i en akut nödsituation!

 

När bör du besöka den psykiatriska akutmottagningen?

Vi tar emot dig som behöver akut hjälp för allvarliga psykiatriska tillstånd. Vi bedömer om du behöver specialistpsykiatrisk vård eller hänvisar vidare till någon annan vårdinrättning. Vi ger inte telefonrådgivning.

Besöksadress

Vi finns på Vårdvägen 5, på S:t Görans sjukhusområde. 

Du som är under 18 år

Du som är under 18 år och mår akut psykiskt dåligt är välkommen att kontakta BUP Stockholms psykiatriska akutenhet Sachsgatan 10 i Stockholm.

Ditt besök på Psykiatriska akutmottagningen

När du kommer till oss på Psykiatriska akutmottagningen anmäler du dig i kassan klockan 8.00-20.45. Övrig tid ringer du på dörrklockan för att komma in. Kom ihåg legitimation!

När vi registrerat ditt besök gör vi några mindre undersökningar och bedömer hur akut ditt tillstånd är - vi prioriterar patienter med de mest akuta tillstånden. En skötare eller sjuksköterska bedömer om du behöver träffa en läkare på mottagningen, eller hänvisar till en annan vårdinrättning som kan ge bättre hjälp.

När du träffat en läkare som bedömt ditt tillstånd och behov av fortsatt vård, kan det innebära något av följande

  • du blir hänvisad till en annan vårdinrättning
  • vi skriver en remiss till exempelvis en vårdcentral, en beroendemottagning eller en psykiatrisk mottagning
  • vi skriver in dig på en psykiatrisk heldygnsvårdsavdelning.

Du som väntar på Psykiatriska akutmottagningen

Läs en sammanställning av ofta ställda frågor och svar.

Detta kan du inte få hjälp med hos oss

För sjukintyg och recept hänvisar vi till din vårdcentral. Vi erbjuder inte psykologiska behandlingar och delar inte ut vanebildande preparat.

När du vill ha allmän sjukvårdsrådgivning

För allmän sjukvårdsrådgivning, kontakta 1177 Vårdguiden på telefon 1177 eller besök www.1177.se

Vänd dig till vårdcentralen i första hand

När du har psykiska besvär bör du i första hand vända dig till din vårdcentral. De erbjuder rådgivning, stödsamtal, läkemedelsbehandling och psykologisk behandling. Din husläkare tar ställning till om du ska remitteras vidare till en psykiatrisk mottagning.

När du redan har kontakt med en specialistpsykiatrisk klinik

Om du redan har kontakt med en specialistpsykiatrisk klinik kontaktar du din mottagning, eller den klinikens jourmottagning.

Jourmottagningar ger stöd och råd

Du som är patient eller närstående kan få hjälp och stöd över telefon från din kliniks jourmottagning. De har öppet alla dagar