Psykiatriska akutmottagningen

Psykiatriska akutmottagningen tar emot patienter med akuta och allvarliga psykiatriska tillstånd. Du behöver vara över 18 år och bo eller vistas i Stockholm.

Vid livshotande tillstånd – ring 112!

Kontakt

Vårdvägen 5 på S:t Görans sjukhusområde. Telefon 08-123 492 00.

När bör du besöka den psykiatriska akutmottagningen?
Vi tar emot dig som behöver hjälp för akuta och allvarliga psykiatriska tillstånd och bedömer om du behöver psykiatrisk sjukhusvård. 

1177 Vårdguiden för icke livshotande tillstånd
Vid icke livshotande tillstånd, kontakta 1177 Vårdguiden på telefon 1177 eller besök www.1177.se

När du vill ha rådgivning

Vårdcentralen – första linjens psykiatri
När du har psykiska besvär ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Där kan du få rådgivning, stödsamtal, läkemedelsbehandling och psykologisk behandling. Din husläkare tar ställning till om du ska remitteras vidare till en psykiatrisk mottagning.

Redan kontakt med en psykiatrisk klinik
Om du redan har kontakt med en psykiatrisk klinik, kontaktar du din mottagning eller din kliniks mobila akutenhet.

Ditt besök hos oss

När du kommer till oss på psykiatriska akutmottagningen anmäler du dig i kassan och visar legitimation. Kassan är öppen alla vardagar klockan 8.00-20.45. Övrig tid ringer du på dörrklockan.

Efter registrering gör vi några korta undersökningar. Därefter bedömer vi hur akut ditt tillstånd är. Vi prioriterar patienter med de mest akuta tillstånden.

När en läkare bedömt ditt tillstånd och ditt behov av fortsatt vård kan det innebära att vi

  • hänvisar dig till en annan vårdinrättning
  • skriver en remiss till en vårdcentral, beroendemottagning eller psykiatrisk mottagning
  • skriver in dig på en psykiatrisk avdelning.

Detta kan du inte få hjälp med hos oss

För sjukintyg eller recept hänvisar vi dig till din vårdcentral. Hos oss kan du inte få psykologiska behandlingar. Vi delar inte ut vanebildande preparat.