Skriv ut den här sidan

Psykiatrisk akutmottagning

Hit kan du komma akut dygnet runt. Vi finns på Vårdvägen 5 på S:t Görans sjukhusområde. Telefon 08-123 492 00.

Hitta till psykiatriska akutmottagningen

Vi finns på S:t Görans sjukhusområde på Kungsholmen och är Stockholms läns akutmottagning för akut psykiatrisk vård. Hit kommer du när du behöver akut hjälp och få en bedömning om du behöver psykiatrisk sjukhusvård. Akuten är öppen för alla som bor eller befinner sig i Stockholm. 

Mottagningen har den kompetens som krävs vid omhändertagande av patienter med allvarliga psykiska störningar. Läkarna på akuten skriver endast i undantagsfall ut läkemedel eller intyg. För sjukskrivning hänvisar vi till husläkare.  
 
Till akuten kan du komma själv eller med din närstående. Vägen in till akutpsykiatrin kan också gå via ambulans, polistransport eller via annan vård, till exempel beroendevården. 

Läkare bedömer vilken vård du behöver

På akuten får du träffa en läkare som gör en bedömning av vilken vård du behöver. Ibland kan det räcka med ett besök och samtal på akuten och du får åka hem. Men om du behöver fortsatt vård kan det ske på följande sätt, beroende på ditt tillstånd:

  • Du får en remiss eller hänvisning för vidare behandling inom en psykiatrisk mottagning.
  • Du blir inskriven och får vård på en heldygnvårdsavdelning inom psykiatrin.
  • Du får vård inom andra områden, till exempel beroendevården eller husläkare.

Vad händer på akuten när du söker hjälp?

När du kommer hit anmäler du dig i kassan eller till närmaste person som tar emot dig. Du får visa legitimation och eventuellt frikort.

Kassan är öppen alla vardagar mellan klockan 08:00-20:45. Söker du övrig tid ringer du på dörrklockan och anmäler dig till personalen som öppnar dörren.

Efter att du har blivit registrerad får du prata med någon personal och berätta varför du har kommit hit. Du får sitta i väntrummet eller vid behov vänta på ett rum inne på akutmottagningen. Vid ankomstsamtalet berättar du anledningen till ditt besök, vad som har hänt och vad du vill ha hjälp med.

Här tjänstgör ett antal läkare för att hjälpa personer som söker till akutmottagningen. Under ditt besök får du träffa en läkare, ibland i samråd med överläkare eller annan vårdgivare, som gör en bedömning av vilken vård du är i behov av för tillfället. Det är viktigt för att du ska få en så god vård som möjligt.

Vi hjälper dig gärna med akuta insatser, men är restriktiva med att skriva sjukintyg eller recept.

Fakta om akutmottagningen

Akuten har ungefär 17 000 konsultationer varje år. Det är cirka 45 personer per dag. De flesta kan gå hem efter läkarbedömning. Några får tid på öppenvården inom några dagar, några blir inlagda inom heldygnsvården.