Funderar du på att arbeta som underläkare vid Norra Stockholms psykiatri

Norra Stockholms psykiatri ingår i SLSO:s närsjukvårdsområde psykiatri. Vi erbjuder psykiatrisk specialistvård inom öppen- och heldygnsvård för personer över 18 år, som bor i våra upptagningsområden eller vistas i Stockholms län. Vårt geografiska upptagningsområde omfattar knappt en halv miljon invånare.

Vårt uppdrag är fördelat över tre områden: att erbjuda psykiatrisk specialistvård, att driva en universitetsklinik och att utbilda vårdpersonal.

Verksamheten är indelad i fem sektioner. Kliniken har tio vårdavdelningar belägna vid S:t Görans sjukhus. Inom öppenvården har vi femton subspecialiserade mottagningar. I organisationen ingår också psykiatriska akutmottagningen som betjänar psykiatrin inom hela Stockholms län.

Kliniken har nära niohundra anställda, varav cirka nittio är specialister inom psykiatri och fyrtio är ST-läkare inom psykiatri. Vi tar dessutom emot elva AT-läkare vid fyra tillfällen per år, samt ett stort antal vikarierande underläkare och ST-läkare under sidoutbildning.

Forskning och utbildningsverksamhet

Kliniken bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samarbete med Institutionen för Neurovetenskap vid Karolinska Institutet, Sektionen för psykiatri S:t Göran. Vi erbjuder dessutom utbildningsplatser för blivande psykologer, socionomer, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och arbetsterapeuter.

Att arbeta som underläkare vid vår klinik

Vår målsättning är att du som underläkare ska få

 • en god arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning
 • möjlighet att få en underläkarkollega som fadder
 • Introduktion samt regelbunden handledning av god kvalitet inom både öppen- och heldygnsvård
 • råd och stöd vid komplicerade situationer som ibland uppstår inom psykiatrin
 • behovsanpassad tjänstgöring vid graviditet
 • en timmes friskvård per vecka när arbetet så tillåter
 • friskvårdsbidrag
 • fri sjukvård vid öppenvårdsmottagning (gäller heltidsanställda medarbetare).

Vi söker dig som

 • vill bidra till att våra patienter får bästa möjliga bemötande och vård
 • är lagspelare – ställer upp för kollegorna, och delar med dig av kunskaper och erfarenheter
 • kan och vill kavla upp ärmarna när det behövs
 • tar ansvar för ditt arbete och för samspelet med kollegor och patienter
 • bidrar till en god stämning
 • konsulterar mer erfarna kollegor när du känner dig osäker
 • tar del av relevant information på intranätet
 • lyfter utvecklings- och förbättringsmöjligheter.

Mer information

För mer information och frågor om tjänstgöring som underläkare, kontakta Michael Rangne underläkarchef, telefonnummer 08-123 492 76.

Jourtjänstgöring på Psykiatriska akutmottagningen

Du som vill arbeta jourtjänstgöring dagtid på Psykiatriska akutmottagningen behöver minst en månads erfarenhet av mottagningens arbete under kontorstid. För anmälan till lediga pass krävs att ansvarig överläkare intygar din förmåga till självständigt arbete.

Kontakta Jaana Agvald, sektionschef Sektion akutpsykiatri, om du är intresserad av jourtjänstgöring på dagtid.

Välkommen till Norra Stockholms psykiatri!