Funderar du på att arbeta som underläkare vid Norra Stockholms psykiatri

Norra Stockholms psykiatri ingår i SLSO:s närsjukvårdsområde psykiatri. Vi erbjuder psykiatrisk specialistvård inom öppen- och heldygnsvård för personer över 18 år, som bor i våra upptagningsområden eller vistas i Stockholms län. Vårt geografiska upptagningsområde omfattar knappt en halv miljon invånare.

Vårt uppdrag är fördelat över tre områden: att erbjuda psykiatrisk specialistvård, att driva en universitetsklinik och att utbilda vårdpersonal.

Verksamheten är indelad i fem sektioner. Kliniken har tio vårdavdelningar belägna vid S:t Görans sjukhus. Inom öppenvården har vi femton subspecialiserade mottagningar. I organisationen ingår också psykiatriska akutmottagningen som betjänar psykiatrin inom hela Stockholms län.

Kliniken har nära niohundra anställda, varav cirka nittio är specialister inom psykiatri och fyrtio är ST-läkare inom psykiatri. Vi tar dessutom emot elva AT-läkare vid fyra tillfällen per år, samt ett stort antal vikarierande underläkare och ST-läkare under sidoutbildning.

Forskning och utbildningsverksamhet

Kliniken bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samarbete med Institutionen för Neurovetenskap vid Karolinska Institutet, Sektionen för psykiatri S:t Göran. Vi erbjuder dessutom utbildningsplatser för blivande psykologer, socionomer, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och arbetsterapeuter.

Vad du kan vänta dig av oss

Vår målsättning är att ge dig som underläkare

 • en god arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning
 • regelbunden handledning av god kvalitet. Vi har rutiner för introduktion och handledning inom både öppenvården och slutenvården
 • ett strukturerat och välmatat intranät med den information du kan behöva, både som medarbetare och i din läkarroll
 • stöd och forum för att diskutera situationer som kan uppstå
 • behovsanpassad tjänstgöring vid graviditet
 • individuellt anpassad introduktion och utbildning
 • möjlighet att få en underläkarkollega som fadder
 • en timmes friskvård per vecka när arbetet så tillåter, samt friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år
 • fri öppensjukvård för heltidsanställda medarbetare.

Vad vi väntar oss av dig

Vi söker underläkare som

 • tar ansvar för att patienterna får en god, säker och jämlik specialistpsykiatrisk vård
 • delar med sig av kunskaper och erfarenheter
 • konsulterar en mer erfaren kollega när du känner dig osäker
 • bidrar till en god stämning på en trivsam arbetsplats
 • tar del av information på intranätet
 • regelbundet läser och besvarar relevant epost
 • gärna återkopplar förbättringsmöjligheter och fel, så att vi kan utvecklas.

Akut- och jourtjänstgöring

Jourtjänstgöring utanför kontorstid är endast obligatorisk för klinikens ST-läkare i psykiatri och för ST-läkare i beroende under sidoutbildning på vår klinik.

Jourtjänstgöring förutsätter att du först tjänstgjort på akuten i en månad under kontorstid och att ansvarig överläkare bedömt att du klarar självständig jourtjänstgöring, samt att det finns ledigt utrymme i jourschemat.

Du som vill arbeta i jourlinjerna kan anmäla intresse till jaana.agvald@regionstockholm.se, sektionschef sektionen för akutpsykiatri.

Välkommen till Norra Stockholms psykiatri!

michael.rangne@regionstockholm.se, underläkarchef, överläkare, telefonnummer 08-123 492 76