ST-läkare i allmänmedicin som vill randa sig vid Norra Stockholms psykiatri

Information till ST-läkare i allmänmedicin om sidoutbildning vid Norra Stockholms psykiatri.

Vi tar gärna emot dig för sidoutbildning. Efterfrågan på platser är hög, så ibland behöver vi ställa aspiranter i kö. Emellanåt ställer redan inplanerade ST-läkare in sin sidoutbildning, vilket gör att vi ibland kan få lediga utrymmen på kort varsel.

Vi har ett betydande antal öppenvårdsmottagningar, belägna vid Alviks Torg (nära Alviks tunnelbanestation) och Atlasgården (nära S:t Eriksplan). Vi har fyra psykosavdelningar, fyra allmänpsykiatriska avdelningar, en äldrepsykiatrisk avdelning samt en länsövergripande akutenhet med 14 övernattningsplatser.

Det vanligaste önskemålet är en placering vid en allmänpsykiatrisk mottagning. Detta förutsätter en tjänstgöringsperiod på motsvarande minst tre månader heltid. Kommer man en längre period än så kan man välja om man vill göra hela perioden på mottagningen eller om man vill göra den ”överskjutande” tiden inom slutenvården alternativt på Psykiatriska akutmottagningen.

Alla mottagningar utom en har en specifik spetskompetens men samtliga mottagningar tar även emot en stor mängd "vanliga" allmänpsykiatriska patienter. Spetskompetensen används i hög grad konsultativt för att bistå övriga mottagningar i att vårda patienter med denna problematik på plats så att de inte ska behöva byta mottagning. Mottagningarna har utmärkta möjligheter att selektera lämpliga patienter för ST-läkare i allmänmedicin. Du kommer alltså att få träffa en bra blandning av på allmänpsykiatriska mottagningar vanligt förekommande patienter.

Vi bokar in er till vår öppenvård men inte till någon specifik mottagning. I takt med att tjänstgöringen närmar fördelar vi er till de för tillfället lämpligaste mottagningarna. Detta styrs av tillgängliga lokaler, bemanning, patienttillgång och möjligheterna att ge god handledning. Du får naturligtvis gärna framföra önskemål om både geografisk lokalisation och om mottagningens spetskompetens. Vi gör vårt bästa men kan alltså inte i förväg lova någon viss mottagning. God handledning garanteras självklart oavsett mottagning. Vi ser till att du uppnår psykiatrimålen i din målbeskrivning och har tagit fram en utvidgad sådan som hjälp, benämnd "Information om måluppfyllelse för randande ST-läkare i allmänmedicin vid NSPs mottagningar", som vi gärna mejlar redan nu om du ber oss. Om du så önskar kan du under din sista tjänstgöringsvecka vara placerad på Psykiatriska akutmottagningen. Du har då introduktion första dagen, därefter träffar du själv patienter och får obligatorisk handledning i samtliga ärenden. Vi ber att du meddelar oss i god tid om du önskar en vecka på akutmottagningen för att vi ska kunna planera för det.

Vi behöver en formell ST-överenskommelse (STÖK) senast tre månader före starten. Vi är tacksamma om du ser till att detta ordnas så att vi slipper lägga tid på att jaga STÖKar. I denna ska framgå alla kända faktorer som vi kan behöva beakta vid schemaläggningen, som t ex utbildningar, semesterönskemål, deltidstjänstgöring och liknande. Vi inser att
det naturligtvis kan tillkomma ytterligare frånvaro även senare och är då tacksamma för så tidig information som möjligt - ju tidigare vi får dina önskemål desto större chans har vi att beakta dem.

Utöver att skriva in känd frånvaro i STÖKen vill vi att du även meddelar oss per mail i så god tid som möjligt för att öka våra möjligheter att bevilja önskad frånvaro.

Har vi per e-post överenskommit om sidoutbildning en viss tid reserverar vi det utrymmet i schemat. Det innebär att om du ändrar dig och inte avser komma så behöver du snarast möjligt meddela oss. Utebliven STÖK räcker alltså inte som avbokning.

Vid frånvaro för utbildning, semester eller annat beslutar vid mottagningsplacering i praktiken respektive enhetschef, även om det är klinikens underläkarchef som formellt fastställer ledigheten. Du som tjänstgör i slutenvården vänder dig direkt till underläkarchefen med din förfrågan. Beträffande ledighet för utbildning förutsätter vi att du själv först förankrat önskemålet med din studierektor.

Jourtjänstgöring utanför kontorstid ingår inte i tjänstgöringen.

Vi har skrivit en allmän informationsskrift till nya utbidlningsläkare om att arbeta vid NSP som vi gärna ser att du tar del av senast i samband med starten, den hittar du här

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av oss för ytterligare information och samråd.


Välkommen till oss!


Michael Rangne, underläkarchef, michael.rangne@regionstockholm.se, 08-123 492 76
Alenka Pålsved, personaladministratör, alenka.palsved@regionstockholm.se, 08-123 492 72
Patricia Jansson, personaladministratör, patricia.jansson@regionstockholm.se, 08-123 488 94