Pågående projekt

Vid Norra Stockholms psykiatri pågår olika projekt för att skapa en bättre och tryggare vård.