Stöd till barn

Vi som arbetar inom den psykiatriska vården är skyldiga att ge råd och stöd inte bara till dig som patient utan också till dina barn.

Patientsäkerhetslagen säger att sjukvården särskilt ska se till barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder lider av psykisk ohälsa eller beroende. 

Så hjälper du ditt barn

När du blir sjuk så ändras oftast din familjesituation. Du kanske inte kan fungera som förälder på samma sätt som tidigare. 

Du som är förälder eller vårdnadshavare på annat sätt är välkommen att prata om dina och ditt barns behov med din behandlare. Du kan också kontakta verksamhetens barnombud eller barnsamordnare.

Barnsamordnare och barnombud

Alla psykiatriska verksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde har barnsamordnare och barnombud, som jobbar särskilt med att ge stöd till barn.

Barnsamordnaren och barnombuden ser till att:

  • Lagar och förordningar följs 
  • All personal har ett barn- och familjeperspektiv i mötet med dig som patient 
  • Både du och ditt barn erbjuds råd och stöd 
  • Samverkan fungerar med stadsdelar, kommuner och övriga samarbetspartner.