Mobil akutenhet

Vår jourmottagning Mobila akutenheten har öppet alla dagar klockan 8-22. Du kan ringa oss för rådgivning och generell information om klinikens insatser och behandlingar. Under kontorstid kan vi tidsboka akuta patientbesök på vår mottagning. Efter bedömning gör vi även hembesök.

Du är alltid välkommen att ringa oss för information, råd och stöd – även om du inte haft kontakt med psykiatrin tidigare. Vi bidrar även med information, råd och stöd till dig som är närstående.

Kontakt

Du som är över 18 år är välkommen att kontakta oss på telefonnummer 08-123 484 00, knappval 1, varje dag, klockan 8-22.

Till dig som söker psykiatrisk vård

För dig som söker psykiatrisk vård kan telefonsamtalet med Mobila akutenheten resultera i att vi bokar in dig för ett besök på vår mottagning. Där får du träffa en läkare eller en specialistsjuksköterska som bedömer vilken vård du eventuellt behöver. Efter bedömningssamtalet kan du bli hänvisad till exempelvis en psykiatrisk öppenvårdsmottagning, en vårdcentral eller heldygnsvård på en psykiatrisk avdelning, enligt något av följande alternativ:

  • du får en remiss till behandling på en öppenvårdsmottagning inom specialistpsykiatrin
  • du blir inskriven för vård på en heldygnsvårdsavdelning inom specialistpsykiatrin
  • vi hänvisar dig till vård inom andra vårdområden exempelvis din vårdcentral eller beroendevården.

Om vi bedömer att du behöver omedelbar hjälp så har vi möjlighet att boka in en läkare eller en specialistsjuksköterska för ett vårdbesök i ditt hem.

Vi erbjuder vård för dig som bor inom följande stadsdelar

  • Bromma
  • Ekerö
  • Hässelby-Vällingby
  • Kungsholmen
  • Norrmalm
  • Östermalm

Om du är frivalspatient, eller bor utanför vår kliniks geografiska ansvarsområde kan vi ge stöd, råd och information över telefon, men vi har inte möjlighet att göra hembesök.

Jourmottagningar för boende i andra stadsdelar

Egenanmälan

En egenanmälan leder till att du erbjuds en tid till ett första bedömningssamtal, eller att vi hänvisar dig vidare till en annan vårdgivare.Om du redan är patient på vår klinik vill vi att du kontaktar din behandlare eller mottagning.

Om du vill söka vård på vår klinik kan du göra en egenanmälan till Mobil akutenhet varje helgfri vardag klockan 9-10 och klockan 13-14 telefonnummer 08-123 484 00, knappval 2.

Du kan även göra en egenanmälan till Mottagning för nydebuterade psykossjukdomar, Serafen, måndag till fredag klockan 8-16.30, telefonnummer 08-123 485 65.

1177 Vårdguiden

Via Vårdguiden 1177 kan du få allmän sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Här finns information om hälsa och sjukdomar, samt uppgift om var du kan få vård. 1177.se eller telefonnummer 1177.

Logga in på www.1177.se för att ta del av din journal och andra vårdärenden.