Läkemedelsbehandling

Medicin eller psykoterapi? Vi kan hjälpa dig att hitta vad som passar bäst för dig.

Har du till exempel en lindrigare depression så har psykologisk behandling som till exempel psykoterapi ofta lika god effekt som läkemedel. Däremot är läkemedelsbehandling oftast nödvändig vid svårare depressioner. 

Ibland kan du behöva få behandling med läkemedel först, så att du mår bättre innan du börjar i psykoterapi. Det beror på att psykoterapin kräver mycket engagemang av dig som patient och kan vara svår att genomföra om du mår alltför dåligt. 

Hur snabbt ser jag resultat? 

Alla människor är olika och vi reagerar också olika på behandling. Därför finns det tyvärr inget enkelt svar på hur lång tid det kommer att ta för just dig innan du börjar må bättre. Det beror både på dina egna förutsättningar och på vilka problem du har.

Det kan hända att du känner att du mår sämre när du först börjar med läkemedelsbehandlingen. Det är då viktigt att du inte ger upp, utan att du låter medicinen få tid att verka. En del läkemedel kan också ge biverkningar som kan vara besvärliga. Prata alltid med din läkare om dina besvär blir så pass svåra att du får problem att hantera dem. 

Hur länge behöver jag ta medicinen? 

Det är också individuellt hur länge du behöver fortsätta med läkemedelsbehandlingen. Du kanske börjar må bättre redan efter ett par veckor, men det är viktigt att du följer din läkares rekommendationer om hur länge du ska ta medicinen. 

Att sluta tvärt med läkemedelsbehandlingen kan till och med vara farligt. Oftast fungerar det bättre om du trappar ner gradvis under översyn av din läkare, för att så småningom kunna sluta helt med medicinen. 

Kan jag bli beroende av mitt läkemedel? 

Det finns läkemedel som kan skapa ett beroende om du använder dem under lång tid. Din läkare kan ge dig råd och svara på frågor om du undrar vad som gäller för det läkemedel som du använder.