Vård hos oss

Är du behov av psykiatrisk hjälp kan du vända dig till din husläkare eller vårdcentral, där får många hjälp. Du kan även kontakta Vårdguiden 1177 för rådgivning. Om en läkare bedömer att du behöver specialistpsykiatrisk vård kan du få en remiss till vår klinik. Du kan även själv söka vård på vår klinik med en egenanmälan.

Vårdguiden 1177

Via Vårdguiden 1177 kan du få rådgivning dygnet runt på 1177.se eller telefonnummer 1177. Här finns information om var du kan få vård, samt information om hälsa och sjukdomar. Logga in för att göra vårdärenden och för att läsa din journal.

Egenanmälan

Om du vill söka vård hos oss kan du göra en egenanmälan. En egenanmälan leder till att du antingen får en tid till ett första bedömningssamtal eller att vi hänvisar dig till en annan vårdgivare. Är du redan patient på vår klinik vill vi att du kontaktar din behandlare.

Du kan göra en egenanmälan varje helgfri vardag klockan 9-10 och klockan 13-14 på telefon 08-123 484 00, knappval 2.

Psykiatriska akut-mottagningen

Vi tar emot dig som behöver hjälp vid akuta och allvarliga psykiatriska tillstånd. Vi bedömer även om du behöver psykiatrisk sjukhusvård.

Vi har öppet dygnet runt och tar emot personer som är över 18 år som bor eller vistas i Stockholms län. 

Läs mer om psykiatriska akutenheten