Vård hos oss

Är du behov av psykiatrisk hjälp ska du i första hand vända dig till din husläkare eller vårdcentral. De flesta får hjälp där. Om husläkaren bedömer att du behöver specialiserad vård kan du få en remiss till oss som är specialister inom psykiatrisk vård.

Egenanmälan

Du kan göra en egenanmälan varje helgfri vardag dag klockan 9.00-10.00 och klockan 13.00-14.00 på telefon 08-123 484 00. Välj knappval 2.

(Tidigare har man även kunnat göra egenanmälan via 1177. Från och med den 15 april 2020 finns inte längre den möjligheten.)

En egenanmälan leder till att du antingen får en tid för ett första bedömningssamtal eller att vi hänvisar dig till en annan vårdgivare. Om du redan är patient på vår klinik vill vi att du kontaktar din behandlare i första hand.

 

 

Psykiatrisk akut- mottagning

Vi tar emot dig som behöver hjälp för akuta och allvarliga psykiatriska tillstånd och för bedömning av om du behöver psykiatrisk sjukhusvård.

Telefon 08-123 492 00