Vård hos oss

Är du behov av psykiatrisk hjälp ska du i första hand vända dig till din husläkare eller vårdcentral. De flesta får hjälp där. Om husläkaren bedömer att du behöver specialiserad vård kan du få en remiss till oss som är specialister inom psykiatrisk vård.

Egenanmälan

Här kan du göra en egenanmälan om du vill bli patient på Norra Stockholms psykiatri. En egenanmälan leder till att du antingen får en tid för ett första bedömningssamtal eller att vi hänvisar dig till en annan vårdgivare. Om du redan är patient på vår klinik vill vi att du kontaktar din behandlare i första hand.

En psykiater och en specialistsjuksköterska i psykiatri kommer att läsa din egenanmälan och bedöma ditt vårdbehov. Inom tre arbetsdagar får du svar. Svaret kan vara att du får tid hos en psykiater för ett första bedömningssamtal eller att du blir hänvisad till en annan vårdgivare. Svaret kan även vara att vi behöver mer information från dig.

Du kan också göra en egenanmälan varje helgfri vardag dag klockan 9-10 och klockan 13-14 på telefon 08-123 484 00. Välj knappval 2.

Psykiatrisk akut- mottagning

Vi tar emot dig som behöver hjälp för akuta och allvarliga psykiatriska tillstånd och för bedömning av om du behöver psykiatrisk sjukhusvård.

Telefon 08-123 492 00