Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du som patient eller närstående tycker om den vård vi ger. Det hjälper oss att förbättra våra rutiner och metoder. 

Vänd dig till den verksamhet där du fått vård

Du är välkommen att lämna synpunkter och klagomål på vården. Vänd dig i första hand till den aktuella mottagning eller verksamheten där du fått vård. Det är den verksamheten som bäst kan åtgärda och besvara dina synpunkter och klagomål. Du kan vara anonym om du vill, men tänk då på att du inte kan få något svar. 

Du får en automatisk bekräftelse på att ditt ärende är emottaget. Du får ett svar inom fyra veckor men undantagsvis kan det, i ärende som kräver mer utredning, ta något längre tid. Om du är under 18 år försöker vi alltid svara tidigare än fyra veckor. Svaret ska vara formulerat så att du förstår det.

Via e-tjänster på 1177.se

  • Logga in med e-legitimation på 1177
  • Välj "Alla övriga tjänster"
  • Välj – "Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare"

Har du inte e-legitimation kan du istället skriva ett brev, mejla eller ringa. Kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig tillbaka. Vill du inte ha ett svar kan du skicka dina synpunkter anonymt.

Patientvägledare

Du kan också vända dig med dina synpunkter eller klagomål till patientvägledaren i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Skicka brev 

Stockholms läns sjukvårdsområde 
Patientvägledare
Box 45436
104 31 STOCKHOLM

Telefon

08-123 400 40.

Lämna synpunkter till din vårdgivare

Du kan enkelt lämna dina synpunkter eller klagomål via e-tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se. Du får svar till din inkorg på 1177.se inom fyra veckor. Logga in på 1177.se och hitta din vårdgivare under "Mottagningar". Där finns en länk till e-tjänsten.

Logga in på 1177:s e-tjänster 

Du kan också välja att lämna dina synpunkter anonymt. Då fyller du i detta formulär

Om du vill lämna synpunkter för någon annans räkning behöver ni båda fylla i denna fullmakt och skicka till oss.

Patientnämnden i Stockholm

Du kan också vända dig till Patientnämnden. Nämndens uppgift är att vara en länk i kontakten mellan patient och vårdens medarbetare. Patientnämnden ger också råd och information till patient, närstående eller brukare. 

Patientnämnden är en fristående, opartisk och kostnadsfri instans som enligt lag ska finnas i alla landsting. 

Patientnämnden har tystnadsplikt och du kan framföra dina synpunkter eller rådgöra med en handläggare hos dem. Läs mer på deras webbplats:

Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kontrollerar att brister och missförhållanden i vården avhjälps. IVO lämnar också råd, ger vägledning och förmedlar kunskap.

Läs gärna mer på deras webbplats.

Viktig information om e-post

Skicka aldrig patientinformation eller annan känslig information med e-post, som till exempel personnummer, uppgifter om hälsotillstånd eller personliga förhållanden. Använd istället 1177 Vårdguidens e-tjänster vid kontakt med din mottagning.