S:t Göranprojektet

S:t Göranprojektet är en tvärvetenskaplig prospektiv longitudinell studie av bipolära syndrom och uppmärksamhetsstörningar.

Bipolära syndrom och uppmärksamhetsstörningar innefattar tillstånd med skilda yttringar och prognos. Detta gör det svårt att skräddarsy behandlings- och rehabiliteringsinsatser, och att identifiera sjukdomsorsaker. I S:t Göranprojektet undersöks patienterna noggrant med flera olika metoder och följs sedan över tid.

Detta möjliggör identifiering av kliniskt viktiga undergrupper och prediktiva faktorer samt ger unika möjligheter att belysa sjukdomsmekanismer. På kort sikt är målsättningen att studera just dessa sjukdomsmekanismer. På lång sikt är målet att identifiera påverkbara prediktiva faktorer för återfall, behandlingssvar, biverkningar, kognitiv och psykosocial funktion samt livskvalitet vid dessa tillstånd.