ST-tjänst

För dig som ST-läkare erbjuder Norra Stockholms psykiatri ett stimulerande arbete parallellt med utbildning och regelbunden handledning.

ST-utbildningen tar minst fem år och baseras på ett innehåll som följer Socialstyrelsens målbeskrivningar. Den sker vid vår kliniks heldygnsvårdsavdelningar på S:t Görans sjukhusområde, samt på våra öppenvårdsmottagningar. 

Ett och ett halvt år av utbildningen utgörs av sidoutbildning inom medicin, neurologi, beroendevård samt barn- och ungdomspsykiatri. Tjänstgöring på enheter för äldrepsykiatri och rättspsykiatri kan också ingå.

Välkommen till oss!

Mer information

För mer information, kontakta underläkarchef Michael Rangne, telefonnummer 072-724 96 12.  

Läs mer våra underläkartjänster >>