ST-läkare vid Beroendecentrum som vill tjänstgöra på Norra Stockholms psykiatri

Information till ST-läkare vid Beroendecentrum om sidoutbildning vid Norra Stockholms Psykiatri

Vi tar i mån av utrymme gärna emot ST-läkare från Beroendecentrum Stockholm (BCS) för tjänstgöring. Här får du som funderar på tjänstgöring hos oss grundläggande information om sidoutbildningen.

Vi har fyra psykosavdelningar, fyra allmänpsykiatriska avdelningar, en äldrepsykiatrisk avdelning samt en länsövergripande akutenhet med 14 övernattningsplatser. Därtill har vi ett betydande antal öppenvårdsmottagningar, de flesta belägna vid Alviks Torg (vid
tunnelbanan) eller Atlasgården (nära S:t Eriksplan).

I normalfallet tjänstgör du motsvarande femton månader på heltid, fördelat på cirka tre månader allmänpsykiatrisk slutenvård, tre månader psykosslutenvård, tre månader akutenhet och sex månader öppenvård. Ibland behöver vi öka andelen mottagningsplacering ett par månader. Vanligen lägger vi slutenvården först, men av utrymmesskäl kan vi ibland behöva förlägga öppenvården i början eller i mitten av tjänstgöringen. Du får naturligtvis gärna lämna önskemål om var och i vilken ordning du vill tjänstgöra, men vi kan inte i förväg ge några löften.

Vi har stor efterfrågan på utbildning/sidoutbildning vid NSP, både från BCS och från andra kliniker, så vanligen behöver vi ställa aspiranter i kö. Emellanåt ställer redan inbokade ST-läkare in sin sidoutbildning, vilket gör att vi ibland kan få lediga utrymmen på kort varsel.

Vi behöver en formell ST-överenskommelse (STÖK) från BCS senast tre månader före starten. I denna ska framgå alla kända faktorer som vi kan behöva beakta vid schemaläggningen, som t ex utbildningar, deltidstjänstgöring och annan frånvaro. Om du är gravid behöver vi få veta även det i god tid för att anpassa tjänstgöringen.

Vi ber att du redan i den inledande kommunikationen per mail meddelar oss frånvaro och annat av vikt för att öka våra möjligheter att ta maximal hänsyn till önskemålen. Att först i STÖKen skriva in frånvaro utan att dessförinnan ha kommunicerat den till oss gör det svårare för oss att optimera din tjänstgöring.

Vi inser att det naturligtvis kan tillkomma behov av ytterligare frånvaro på vägen och ber att du då informerar oss om behovet i så god tid som praktiskt möjligt. Ju tidigare vi får dina önskemål desto större chans att vi kan tillgodose dem.

Har vi per e-post överenskommit om sidoutbildning en viss tid reserverar vi det utrymmet i schemat. Det innebär att om du ändrar dig och inte avser komma så behöver du snarast möjligt meddela oss. Utebliven STÖK fungerar alltså inte som avbokning.

Vi har en överenskommelse med verksamhetschef och studierektor vid BCS om att du kan gå grundutbildning i psykoterapi och en METIS-kurs per termin, alternativt två METISkurser om du inte går psykoterapiutbildning. Övrig extern utbildning ska enligt vår överenskommelse minimeras för att tjänstgöringen här inte ska bli alltför splittrad. Mer detaljerad information om detta och om utbildning vid din hemklinik under tjänstgöringen hos oss kan du få av din studierektor. Självklart är du välkommen att framföra önskemål om ytterligare relevanta utbildningar, men det är viktigt att du då är införstådd med
riktlinjerna. Vi förutsätter att du förankrat dina utbildningsönskemål med din studierektor innan vi får dem för ställningstagande. 

Frånvaroäskanden oavsett anledning ställs till Michael Rangne. När det är praktiskt möjligt ber jag att du först frågar berörd överläkare hur hen ställer sig till önskemålet och bifogar dennes uppfattning i din ledighetsförfrågan.

Tjänstgöringen är förenad med krav på jourtjänstgöring vid NSP utanför kontorstid när vi har behov av det. Vanligen kan vi undvara er i jourschemat, så meddela gärna dina preferenser. Du får som grundregel inte gå jour på BCS under tjänstgöringen vid NSP, men vi gör undantag för jourtjänstgöring på tider som inte medför behov av jourkompledigt från tjänstgöringen vid NSP. Jourkompledighet intjänad vid BCS får inte tas ut under tjänstgöringen vid NSP.

Information för underläkare om att arbeta vid Norra Stockholms psykiatri kan du läsa här. 
Vi ser gärna att du tar del av den senast i samband med starten.   

Vid frågor som inte berörs/besvaras ovan är du naturligtvis hjärtligt välkommen att kontakta någon av oss för ytterligare information och samråd.

Välkommen till oss!

Michael Rangne, underläkarchef, michael.rangne@regionstockholm.se, 08-123 492 76
Alenka Pålsved, personaladministratör, alenka.palsved@regionstockholm.se, 08-123 492 72