Sidoutbildning vid äldrepsykiatriska sektionen

Information om sidoutbildning vid äldrepsykiatriska sektionen, Norra Stockholms psykiatri.

Vi tar gärna emot ST-läkare från andra kliniker för tjänstgöring. Här får du som funderar på tjänstgöring hos oss grundläggande information om sidoutbildningen.

Vi bedriver vård på Mottagningen för äldrepsykiatri i Alvik och på avdelning 23 vid St Görans sjukhus. Vanligtvis kan vi ta emot två eller tre ST-läkare på mottagningen och två på avdelningen. Du får naturligtvis gärna lämna önskemål om huruvida du helst vill tjänstgöra vid mottagning eller avdelning, men vi kan inte ge några löften i förväg om viss placering. Alla som önskar avdelningsplacering garanteras dock minst en månad där. God
och regelbunden handledning ingår självklart oavsett placering.

Efterfrågan på sidoutbildning vid sektionen är hög, och vi har en viss kö. Ibland ställer emellertid redan inbokade ST-läkare in överenskommen sidoutbildning, så ibland uppstår lediga utrymmen på kort varsel.

I normalfallet tar vi inte emot på mindre än tre månader, men det händer att vi gör undantag när schemat medger det. Ibland kan vi vid önskemål dela upp tjänstgöringen i två perioder.

Har vi per e-post överenskommit om sidoutbildning en viss period reserverar vi det utrymmet i schemat. Det innebär att om du ändrar dig och inte avser komma så behöver du snarast möjligt meddela oss. Utebliven STÖK fungerar alltså inte som avbokning.

Vi behöver en formell ST-överenskommelse (”STÖK”) från din moderklinik senast fyra månader före starten. Vi är tacksamma om du där skriver in den frånvaro som vi överenskommit i den mailväxling som föregått STÖKen. Vi förutsätter att din hemklinik betalar din lön om inget annat överenskommits.

Vi ber att du redan i mailväxlingen med oss informerar om alla kända faktorer som vi kan behöva beakta vid schemaläggningen, som t ex utbildningar, deltidstjänstgöring och annan frånvaro. Att först i STÖKen skriva in ledigheter utan att dessförinnan ha kommunicerat dem till oss försvårar vår planering. 

Vi inser att det naturligtvis kan tillkomma önskemål om ytterligare frånvaro på vägen. Vi ber att du då informerar oss om behovet i så god tid som praktiskt möjligt.

Ledighetsäskande vid avdelningstjänstgöring ställs till klinikens underläkarchef Michael Rangne, om praktiskt möjligt med angivande av hur avdelningens överläkare ställer sig till önskemålet.

Ledighetsäskande vid mottagningstjänstgöring ställs till enhetschef Lena Strandberg med kopia till underläkarchef Michael Rangne.

Vid frågor som inte berörs/besvaras ovan är du naturligtvis hjärtligt välkommen att kontakta oss för ytterligare information och samråd.

Välkommen till oss!

Michael Rangne, underläkarchef, michael.rangne@regionstockholm.se, telefon 08-123 492 76
Alenka Pålsved, personaladministratör, alenka.palsve@regionstockholm.se, telefon 08-123 492 72